Stoppa dopningen av kinesiska e-handelsjättar

Svenska handelsföretag kan inte längre acceptera en situation där försäljning via exempelvis Wish eller Alibaba inte omfattas av regler, skatter och avgifter som den svenska handeln efterlever. Det skriver Svensk Handel i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Än har vi troligen inte sett den sista julhandeln som resulterar i paketkaos på Postnords Arlanda-terminal. År 2025 beräknar HUI Research att upp till var tionde krona i detaljhandeln spenderas på utländska e-handelssajter. De e-handelspaket som Postnord haft förtvivlat svårt att hinna ta hand om under senhöstens shoppinghögtider har allt oftare en avsändaradress i Kina. Flödet av varor denna väg kommer bara att öka så länge de kinesiska online-marknadsplatserna, som Wish eller Alibaba, dopas med hjälp av omoderna regler som snedvrider konkurrensen till nackdel för svenska handlare. Svensk Handel välkomnar konkurrens men den ska ske på lika villkor. Därför är det välkommet att EU-kommissionen på tisdagen tog steg mot att öka ansvarsutkrävandet och möjligheten till kontroll av de tusentals undermåliga och osäkra produkter som säljs från mindre nogräknade producenter i exempelvis Kina – via online-marknadsplatser – direkt till konsumenter i Sverige och andra EU-länder.

Dagens möjligheter för e-handelskonsumenter att – genom bara några tryck på mobiltelefonen – handla varor från hela världen är positiva och innebär stora möjligheter för svenska handelsföretag att nå en global exportmarknad. Den ökande andelen digital handel blir en allt viktigare del av framtidens konsumtion. Det gör det också allt mer angeläget att regelverken går i takt med samtiden, annars riskerar de att snedvrida konkurrensen.

Kinesiska aktörer har i dag moms- och tullfrihet och är dessutom undantagna att betala svensk kemikalieskatt. Lägg därtill postsubventioner för kinesiska e-handelsföretag och ett i princip obefintligt ansvar för säkerheten för de produkter som säljs. Detta blir till ”steroider” som möjliggör de kinesiska online-marknadsplatsernas privilegierade marknadsposition.

EU-kommissionen har nu tagit ett viktigt steg för att stävja den snedvridna konkurrensen när den lagt fram ett lagförslag med målet att produkter, som exempelvis leksaker eller elektronik, som privatimporteras av konsumenter ska uppfylla svenska och europeiska produktkrav och därigenom inte utgöra en fara för konsumenten. Kommissionen vill även att företag utanför EU som säljer direkt till konsumenter i EU ska få ökat ansvar för de produkter de säljer, bland annat i syfte att undvika illojal konkurrens. I grunden handlar förslaget om att alla ska följa lagen, oavsett om det är butiken runt hörnet, e-handelsföretaget från Tyskland eller säljaren på den kinesiska online-marknadsplatsen.

Det växande problemet med osäkra privatimporterade produkter har synliggjorts av tillsynsmyndigheter. Elsäkerhetsverkets studie tidigare i år pekade exempelvis på det ökande antal bränder som startas på grund av undermåliga USB-laddare och andra elektriska produkter. Köp direkt via kinesiska online-marknadsplatser förmodades vara en viktig förklaring. Givetvis finns även fall där svenska handelsföretag inte uppfyller gällande regler och sätter osäkra produkter på marknaden. Den stora skillnaden är att handlare och tillverkare baserade i EU har ett juridiskt ansvar för de produkter de säljer, något deras konkurrenter som säljer direkt till svenska konsumenter från länder utanför EU många gånger i praktiken saknat.

Svenska handelsföretag kan inte längre acceptera en situation där försäljningen via e-handelsplattformar, som Wish eller Alibaba, undviker eller inte omfattas av de många regler, skatter och avgifter den svenska handeln efterlever. På sikt riskerar det att kosta arbetstillfällen i Sverige, öka risken för skador bland konsumenter och påverka konsumenternas förtroende för e-handeln negativt.

EU-kommissionen, svenska regeringen och våra svenska EU-parlamentariker har nu en stor möjlighet att ta ett viktigt steg emot säkrare produkter för konsumenter och skapa en mer rättvis konkurrens för svenska företag. Luckorna i regelverket gällande marknadskontroll och produktsäkerhet behöver täppas till. Det är många svenska handelsföretag som förväntar sig att ni tar den chansen.

Läs artikeln på SvD här.

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef, Svensk Handel

Stefan Kvarfordt
EU-ansvarig, Svensk Handel

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2017.12.21 Senast uppdaterad: 2017.12.21 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2018-01-15 10:10
15 jan 2018 kl 10:10

Hej! Bra att det äntligen har kommit fram för en seriös debatt. Vår bransch har varit utsätt för denna snedvridna konkurrens de senaste 20 åren. Importen sker på många olika sätt, direkt Kina, tullfria lager i Europa, lager på kontinenten. Fakturan på nätet kommer ofta ifrån Hong Kong. Kunden uppmanas tulla i varorna själva. Ofta kan man för beställa värdet på varorna, så man slipper tull och moms. Oftast klarar inte produkterna uppställda EU-krav.