Debattartiklar 2018

Stoppa stöldligorna – gör som Tyskland
2018.06.05

Stoppa stöldligorna – gör som Tyskland

Låg upptäcktsrisk och låga straff gör att de internationella stöldligorna ser Sverige som ett drömland. Men det finns åtgärder som effektivt kan stoppa ligorna. Tyskland har visat att det fungerar, skriver ett stort antal intresseorganisationer. 

Källa: SvD - 2018.06.05
2018.05.22

”Ny politik krävs för att nyanlända ska få jobb”

Sverige behöver en ny näringslivspolitik, som utgår från att de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna är av central betydelse för att bryta utanförskapet bland många arbetslösa utrikes födda. Det skriver ett flertal debattörer.

Källa: SvD - 2018.05.22
Svensk Handel vill vända den farliga utvecklingen
2018.05.21

Stämman: "Jaga kriminella måste vara polisens uppgift"

Svensk Handels stämma antog idag ett uttalande om att rättsväsendet måste ta sitt ansvar för att stoppa den brottslighet som drabbar handeln.

Kommuner måste agera för en levande handel
2018.05.21

Kommuner måste agera för en levande handel

Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för landets butiker och handelsplatser. Den pågående strukturomvandlingen går snabbt och har fått många att fråga sig hur framtiden kommer att se ut för den fysiska butiken. 

Källa: Dagens Samhälle - 2018.05.21
”Butiker borde få stänga ute kriminella”
2018.05.02

”Butiker borde få stänga ute kriminella”

Många handlare upplever det som lönlöst att polisanmäla brott eftersom det inte leder till något. Politik och rättsväsende måste visa att de tar företagens och inte tjuvarnas parti, skriver Anders Svensson och Karin Johansson, Svensk Handel.

Källa: SvD - 2018.04.30
Arbetsmiljö och allas lika värde vs nazism
2018.05.02

Arbetsmiljö och allas lika värde vs nazism

Som parter på arbetsmarknaden är vårt främsta mål en sund och säker arbetsmiljö för alla anställda, både för medarbetare och chefer, vårt mål är även en trivsam miljö för de kunder som på olika sätt besöker de olika företagen.

Källa: Norrbottens-Kuriren - 2018.05.01
”Handeln vill ta hand om kunder – inte utreda brott”
2018.04.27

”Handeln vill ta hand om kunder – inte utreda brott”

Att ta hand om våra kunder är den viktigaste uppgiften för oss som jobbar i handeln. Att presentera en butik som kunderna tycker om att handla i, guida kunden rätt eller ge råd leder till nöjda kunder och bra affärer. Men de senaste åren har vi tyvärr fått lägga allt mindre tid på att hjälpa kunderna och allt mer på att hantera brott.

Handeln lägger en halv polisbudget på säkerhet
2018.04.19

Handeln lägger en halv polisbudget på säkerhet

Entreprenörsandan i den svenska handeln är urstark. Utvecklingstempot är högt och möjligheterna är stora till ökad innovation och lönsamhet. Men i stället hindras företagsamheten av käppar som sätts i våra hjul.

Utan konkurrens blir vi sårbara
2018.04.11

Utan konkurrens blir vi sårbara

Utvecklingen mot ett allt mer kontantlöst samhälle fortsätter och allt fler digitala betallösningar tas fram.

Källa: Företagsverksamhet.se - 2018.03.30
"Färre regler ger mer framgångsrika handlare"
2018.04.06

"Färre regler ger mer framgångsrika handlare"

En stor regelbörda tynger handlarna menar Mats Hedenström, näringspolitisk chef på 
Svensk Handel, och föreslår tre åtgärder för att låta handlarna göra bättre affärer.​

Finalister som driver utvecklingen i handeln
2018.03.27

Finalister som driver utvecklingen i handeln

Äntligen har vi fått avslöja de 36 vassa finalisterna i Retail Awards 2018. Det är dessa företag och medarbetare som står i frontlinjen och driver utvecklingen i handeln. Det är de som ser till att svensk detaljhandel fortsätter att vara konkurrenskraftig även i framtiden. 

Var 15:e sekund sker en butiksstöld i Sverige
2018.03.26

Var 15:e sekund sker en butiksstöld i Sverige

Svensk Handel i GP. Butiken måste bli en trygg plats för kunden och personalen – och en otrygg plats för kriminella. I dag stjäls varor för cirka sex miljarder kronor varje år i våra butiker. Våra förslag kan få stopp på detta, skriver Karin Johansson och Henrik Ekelund, Svensk Handel. 

Källa: GP - 2018.02.26
Rättsväsendet måste vinna tillbaka handlarnas förtroende
2018.03.23

Rättsväsendet måste vinna tillbaka handlarnas förtroende

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet minskade stölderna i butik under 2017. På 10 år har antalet polisanmälda butiksstölder minskat med nära 30 procent. Svensk Handels egna undersökningar talar dock ett annat språk.

Källa: Aktuell Säkerhet - 2018.03.23
Alarmerande brottsläge handelns stora valfråga
2018.03.05

Alarmerande brottsläge handelns stora valfråga

Frågor som rör lag och ordning har blivit en av de viktigaste frågorna inför valet. För många handlare är det rent av den viktigaste valfrågan, skriver Karin Johansson. 

Svensk Handel: Polisen och handlarna lever i parallella världar
2018.02.21

Svensk Handel: Polisen och handlarna lever i parallella världar

Replik: Det är välkommet att Polismyndigheten slår fast att ambitionsnivån kring mängdbrott ska vara hög. Tyvärr upplever handelns företag ofta det motsatta.

Källa: Di.se - 2018.02.21