Replik: Brottsligheten – handelns viktigaste valfråga

DT ifrågasätter den 17 augusti dels om handeln verkligen är brottsutsatt, dels om Svensk Handel går i takt med medlemmarna. Vi kan lugna DT på båda punkterna.

Handeln är mycket brottsutsatt och statistik finns som styrker detta. Svensk Handel genomför medlemsenkäter, analyserar polisanmälningar och har följt åtal och domar. Vi har även tagit fram en Trygghetsbarometer med ett säkerhetsindex. Mer än var fjärde butik har varit utsatt för stöld den senaste veckan. Var femte handlare har drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund den senaste månaden.

Brott begås dagligen, men polisanmäls sällan. Många handlare har slutat anmäla då det sällan leder till åtal.

Svensk Handel företräder medlemmarna. I trygghetsfrågor finns ett stort engagemang. Tidningen Icanyheter (nr 25/18) frågar ” Vilken politisk fråga är viktigast för handeln just nu?” 42 procent svarar att det är brottsligheten. DT behöver inte oroa sig för att vi inte skulle gå i takt med våra medlemmar.

När Svensk Handel beskriver en brottslighet som drabbar handlare och butiksanställda dagligen anklagar DT oss för att sprida populism. Det är oroväckande – brottsligheten som drabbar handeln är ett samhällsproblem som förtjänar att tas på större allvar.

DT angriper Svensk Handel hårt och onyanserat. Om DT månar om ett öppet och tryggt samhälle är Svensk Handel och våra medlemmar era bästa vänner. Vår relation borde starta med vänskaplig nyfikenhet, inte med konfliktsökande attacker.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel
Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel

DT: ”Inte sant att brottsligheten som drabbar handeln är ett ökande samhällsproblem”

Fotnot: Svensk Handels replik har även publicerats i Tidningen Ångermanland och i VLT.

Publicerad: 2018.08.23 Senast uppdaterad: 2018.08.28

Skriv en kommentar