Publicerad: 2018.02.13   •  
Senast uppdaterad: 2018.02.13
  •   1

Ge svenska handlare chansen att bli vinnare även i framtiden

Dagens digitala konsument har snabbt blivit helt global. Med några svep på mobiltelefonen går det att jämföra och beställa varor från hela världen. Det är en fantastisk utveckling som ger svenska handelsföretag enorma möjligheter att nå nya kundgrupper. Samtidigt är konkurrensen i handeln tuffare än någonsin.

För att svenska handlare även fortsättningsvis ska kunna vara internationellt konkurrenskraftiga krävs likvärdiga spelregler. Svensk Handel kräver därför att otidsenliga regelverk som direkt missgynnar svenska handlare tas bort. 

Internationell konkurrens och frihandel har tjänat Sverige väl. Svenska handelsföretag är vassa och vi har flera butikskoncept som blivit stora succéer runt om i världen. Enbart i Sverige sysselsätter handeln en halv miljon människor och står för hela elva procent av skatteintäkterna. För att svenska handelsföretag ska fortsätta att stå sig starka i morgondagens digitala ekonomi behöver flera olika regler reformeras.

Svensk Handel uppmanar därför regeringen att arbeta för att modernisera de många regelverk som styr den internationella, digitala handeln. För att skapa likvärdiga konkurrensvillkor krävs att:

  • Moms ska betalas från första kronan. Kunden som köper leksaken i den svenska butiken betalar enbart i moms 25 procent mer än om leksaken köps från exempelvis Wish. Skillnaden beror på att butiker och e-handlare i Sverige betalar upp till 25 procent i moms medan deras konkurrenter från exempelvis Kina slipper undan momsbetalningen. Det innebär att den lavinartade ökningen av paket från Kina till stor del har varit helt momsbefriad.
  • Tullundantaget tas bort. Svenska handelsföretag tvingas idag konkurrera med utländska e-handelsaktörer som undantas tull om varuvärdet uppges vara under 1 500 kr. Denna typ av undantag gynnar utomeuropeiska företag och försvagar svenska aktörer och måste bort för att handeln ska konkurrera på lika villkor.
  • Kemikalieskatten slopas. En dator som säljs i Sverige blir 400 kr dyrare än om samma produkt beställs från företag utomlands som är undantagna från skatten. Kemikalieskatten på elektronik slår blint mot svenska företag och gynnar handlare som säljer till svenska konsumenter, men har sin verksamhet utanför Sveriges gränser.
  • Produktsäkerhetsreglerna blir likvärdiga. I Sverige och inom EU har vi många välmotiverade regler kring produktsäkerhet och producentansvar. Reglerna gäller alla företag som säljer varor till konsumenter i Sverige. När du till exempelvis köper en USB-laddare för 10 kronor, inklusive frakt från Kina, är produkten troligen inte testad mot svenska produktsäkerhetsregler. Det behövs hårdare kontroll från myndigheterna. Regler för att skydda konsumenterna ska gälla alla som säljer varor till svenska konsumenter.

Om inte svenska politiker fokuserar på att stärka handelns internationella konkurrenskraft riskerar vi både arbetstillfällen i Sverige och att undermåliga produkter hamnar i händerna på svenska konsumenter. Med ovanstående åtgärder tas viktiga steg mot att ge svenska handelsföretag chans att fortsätta att vara internationellt konkurrenskraftiga. Men det krävs att regeringen agerar nu, utvecklingen går snabbt och företagen i handeln har inte råd att vänta.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Källa: SVT Opinion - 2018.02.13

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2018-02-26 16:02
26 feb 2018 kl 16:02

Hej! Bra att ni äntligen belyser detta problem, dock väldigt sena problemen har varit stora de senaste 15 åren. Förutom direkt paket ifrån Kina, finns det många andra varianter. Allt ifrån kinesiska lager i Tyskland, där man fusk importerar och sedan säljer det vidare utan moms. Via Amazon fakturerar säljaren Amazon i USA, skickar varan moms fritt inom EU mm.