Hoppas nästa näringsminister vill hylla handelns entreprenörer

Att vi har handelsföretag som vill verka på den svenska marknaden är ingen naturlag. Ytterst handlar det om enskilda individer som satsar sin tid, kraft och energi på att skapa livskraftiga företag som varje dag vidareutvecklas för ge kunden vad den vill ha. Det är framgångsrika företag som står för samhällsutveckling, jobbskapande och som genererar skatteintäkter som blir till fler lärare och bättre sjukvård. 

Retail Awards har en viktig uppgift att hylla företagarna och deras medarbetare som lyckas utveckla bärkraftiga företag i en detaljhandel som aldrig står still. Handeln står för 11 procent av jobben och skatteintäkterna till den svenska ekonomin. Hur den siffran utvecklas framöver beror till stor del på hur svenska handlare klarar av att möta en handel som blir alltmer digitaliserad och internationaliserad. Svensk Handel är besjälade av att förklara för våra beslutsfattare hur handelns konkurrenssituation ser ut och vikten av att företagen får rätt förutsättningar att lyckas.

Även om vi på Svensk Handel lyckats få politikerna att prioritera säkerhetsfrågorna i årets valrörelse finns utmaningar. När vi nu kan summera de avslutande tv-debatterna inför valet kan vi konstatera att frågor om företagens villkor i stort kom i skymundan, något som bekräftas av en undersökning från Näringslivets medieinstitut. När politikerna talar engagerat om olika satsningar, hur jobben ska bli fler och om hur välfärden ska vässas är det lätt att ta företagens bidrag för givet. Ska Sverige fortsätta att stå sig starkt måste nästa regering, oavsett konstellation, fokusera på att skapa ett attraktivt klimat för landets företagare.

Vi behöver göra det enklare och roligare att driva företag i Sverige. Bakom varje framgångsrikt företag ligger timmar av stenhårt arbete och det förtjänar uppmärksamhet och uppskattning. Därför hoppas jag att nästa näringsminister kommer till Retail Awards och hyllar handelns stjärnor. Jag lovar att skicka en personlig inbjudan.

Karin Johansson,
vd Svensk Handel

Publicerad: 2018.10.16 Senast uppdaterad: 2018.10.16 Kategori: Retail Awards

Skriv en kommentar