Malmö, Helsingborg och Lund måste ha ett tydligare handelsperspektiv i sitt kommunala arbete

Digitalisering och växande e-handel gör att många frågar sig hur framtiden kommer att se ut för landets stadskärnor och handelsplatser. Men sanningen är att den fysiska handeln i butikerna står sig stark. Enligt våra prognoser kommer den fysiska handeln att stå för åtminstone två tredjedelar av handeln år 2025.

Men sant är också att för att handeln i Skånes större städer, Malmö, Helsingborg och Lund, ska fortsätta att blomstra måste kommunerna ha ett tydligare handelsperspektiv i sitt arbete.

I en undersökning som presenteras i Svensk Handels rapport Den fysiska handelsplatsen i en digital värld svarar mer än hälften av de tillfrågade konsumenterna att den främsta anledningen att besöka en stadskärna är butikerna. Näst viktigast är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker. Dessutom säger två av tre att enkelheten att ta sig dit är avgörande för vilken handelsplats de väljer.

En stark handel är en viktigt för att städer ska vara attraktiva. Vad vore till exempel Malmö utan en levande Södra Förstadsgatan och Södergatan, Lund utan Lilla Fiskaregatan och Helsingborg utan Kullagatan? Handeln skapar liv, rörelse och mötesplatser som uppskattas av såväl invånare som besökare.

I Skåne är handeln en stor och betydelsefull arbetsgivare. I Malmö är över 25 000 personer anställda inom handeln. I Helsingborg är motsvarande siffra strax över 12 000 och i Lund strax under 10 000. Många som jobbar i handeln är unga och får där den viktiga första raden i sitt CV. Enligt SCB:s statistik är handeln den största arbetsgivaren för unga, var femte ungdom som har ett jobb att gå till arbetar i handeln.

För att behålla en levande handel i städerna måste butikerna vässa sina koncept, men det krävs också engagemang från kommuner och fastighetsägare.

Den hårda konkurrensen gör att allt fler företag ser över var deras butiker är placerade. Olönsamma affärer stänger och antal kvadratmeter dras i vissa fall ner. Samtidigt expanderar andra handelsföretag och öppnar nya butiker. Allt fler e-handlare ser värdet i att möta kunderna även via en egen fysisk butik.

Politiker och tjänstemän behöver gå i takt med tiden och agera för att stötta handeln. Svensk Handel ger därför Skånes kommuner följande fem rekommendationer:

  • Tillför ny specialistkunskap. Tjänster som stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om de kommersiella verksamheternas förutsättningar står i fokus.
  • Utforma en handelsstrategi. Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen, alltså hur staden ska se ut i framtiden. Tydliga riktlinjer och spelregler bidrar både till att rätt företag etablerar sig i kommunen och att företagen blir lönsamma.
  • Gör det lätt att ta sig till butikerna. Tillgänglighet, både för konsumenter och varutransporter, är centralt för en livskraftig handel. I stora stadsbyggnadsprojekt, som det kring spårvagn i Lund, behövs ett handelsperspektiv.
  • Involvera handeln i stadsutvecklingen. När nya områden och hus byggs är det viktigt att ha en dialog med företag som kanske vill söka sig till dem. Det behövs helhetstankar som omfamnar såväl handel som bostäder och infrastruktur.
  • Se över affärs- och hyresmodeller. Flexibilitet när det gäller läge, storlek på lokaler och hyreskontrakt är förutsättningar för att både små och stora handelsföretag ska kunna experimentera mer med nya idéer och affärskoncept.

En växande handel skapar arbetstillfällen och gör städer mer attraktiva. Får handeln rätt förutsättningar finns det stora förutsättningar för att Skåne har en levande handel även i framtiden.

Mats Hedenström,
näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Marie Enhörning,
näringspolitisk expert på Svensk Handel i Malmö.

Mats Hedenström
Marie Enhörning
Publicerad: 2018.06.27 Senast uppdaterad: 2018.06.27 Kategorier: Besöksnäring, E-handel och digitalisering, E-handel och digitalisering

Skriv en kommentar