Polisen måste få resurser att skapa trygghet för handeln i Örebro

En butik utsätts för ett väpnat rån. Ägaren vittnar om hur han har fått ett automatvapen i ansiktet. Det låter som hämtat från en gangsterfilm, men är tyvärr vad som en handlare behövt utstå i Örebro.

Ökad utsatthet för hot och stölder har gjort brottsligheten till handelns viktigaste valfråga. Många partier har inför valet uppmärksammat hur den ökade otryggheten slår mot såväl invånare som företagare. Det är viktigt att det inte stannar vid tomma ord. Vill vi ha en levande handel i Örebro län, krävs det att politikerna också agerar mot brottsligheten.

Handeln är en viktig motor för Örebro län som omsätter 18 miljarder kronor och sysselsätter drygt 16000 personer. Många av de som arbetar i handeln är unga personer som fått chansen till sitt första jobb. Utöver att handeln skapar många arbetstillfällen bidrar den också till att skapa attraktiva platser där folk vill vistas. Men en fungerande handel är inget naturtillstånd. Vi hör allt fler rapporter om hot och stölder som plågar handeln.

Handeln är en brottutsatt bransch. I Svensk Handels Trygghetsbarometer uppger mer än var fjärde handlare att de varit utsatta för stöld den senaste veckan. Var femte handlare har drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund den senaste månaden.

Fortsätter den här utvecklingen finns risken att handeln inte längre kan erbjuda den service och de arbetstillfällen som varje samhälle så väl behöver. Istället för att anställa fler medarbetare och utveckla nya koncept i butiken tvingas handeln öka sina investeringar i säkerhet. Totalt lägger den svenska handeln en halv polisbudget, 11 miljarder på säkerhetshöjande åtgärder i butiken. Det motsvarar cirka 30 000 heltidstjänster i handeln.

På vissa platser har utvecklingen gjort att handeln gått från att vara en arbetsplats som präglats av framtidsoptimism till att handla mer om överlevnad. Glädjen att gå till arbetet, byts ut mot en olustkänsla. För våra butiker handlar det om att minimera förluster då personal tvingas till sjukskrivningar, medarbetare väljer att byta karriär och handlare på sina håll en gång för alla överväger att stänga igen butiken.

Handeln måste vara en trygg plats för både kund och personal – och en otrygg plats för kriminella. När handelns funktion som mötesplats och arbetsgivare hotas, riskerar viktiga funktioner i samhället att försvinna. Det är en utveckling som är fullständigt oacceptabel.

Inför valet krävde Svensk Handel att vardagsbrotten ska tas på större allvar och lade fram flera skarpa förslag som flera partier ställt sig bakom. Flera politiska partier och lokala representanter lovar krafttag mot brottsligheten och det finns idag en tydlig majoritet för införande av ett tillträdesförbud, slopad straffrabatt och fler synliga poliser på våra gator och torg.

Detta är något som Svensk Handel och våra medlemsföretag varmt välkomnar. Den regering vi får efter valet måste visa på handlingskraft och gå från vallöften till konkret handling. Det blir upp till våra folkvalda att ge polis och rättsväsende de resurser som krävs för att skapa en trygg handel i Örebro län. Det krävs ett snabbt och resolut agerande – handelns företag har väntat tillräckligt länge.

Per Geijer
Säkerhetschef Svensk Handel

Källa: NA - 2018.09.06
Publicerad: 2018.09.06 Senast uppdaterad: 2018.09.06

Skriv en kommentar