Regeringen måste stoppa skattelättnaderna till kinesiska e-handelsföretag

Vi kan inte acceptera ett system där svenska handelsföretag måste betala moms samtidigt som våra kinesiska konkurrenter slipper skatten på grund av att Tullverket och Postnord inte följer regelverket. Regeringen måste stoppa skattelättnaderna till kinesiska e-handelsföretag, skriver Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

Frihandeln tjänar Sverige och svenska företag väl. För svenska handelsföretag innebär det att hela världen öppnas upp som potentiell export- och inköpsmarknad. Men frihandeln måste ske på jämbördiga villkor där regelverk och tillsyn inte bara gäller för företag etablerade i Sverige.

Postnord uppskattade i slutet av förra året att cirka 160 000 paket från Kina dagligen anländer till Arlanda, en ökning på runt 60 procent jämfört med året innan. Svensk Handels prognoser pekar på en fortsatt stark tillväxt för den internationella e-handeln och år 2025 räknar vi med att var tionde krona i den svenska detaljhandeln spenderas hos utländska e-handlare.

Även om Tullverket meddelar att moms ska betalas från första kronan vid privatimport från Kina så är det uppenbart att det inte sker i praktiken. Enbart under det gångna året har statskassan gått miste om över en miljard kronor i uteblivna momsintäkter. En summa som kan väntas öka i snabb takt om inget görs. Att e-handelsförsändelser från Kina även märks som "gåvor" eller deklareras till ett lägre värde än det egentliga bidrar även det till denna starkt växande typ av skatteundanflykt.

Både Tullverket och Postnord hänvisar till att de inte har nog med resurser för att kontrollera inflödet av paket. Ursäkterna håller inte. Postnord borde ha läst sina egna prognoser över e-handelsutvecklingen noggrannare. Då skulle man redan för många år sedan påbörjat ett moderniseringsarbete för att effektivisera hanteringen. Tullverket å sin sida kan inte stillasittande acceptera en situation där lagen enbart gäller för företag etablerade i Sverige. Deras agerande gör att staten bidrar till att skattesubventionera kinesiska e-handelsjättar, på svenska handelsföretags bekostnad. Detta ett hot mot svenska företag och jobb. Handelns företag står för 11 procent av jobben och skatteintäkterna till den svenska ekonomin.

Svensk Handel vill därför att regeringens ansvariga ministrar – finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg – tar sin uppbördsmyndighet och sitt statliga bolag i örat och kräver snabb bättring. Svensk Handel uppmanar regeringen, Tullverket och Postnord att genomföra följande åtgärder:

  • Regeringen bör ge ytterligare resurser till Tullverket så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag gällande momsinbetalningar.
  • Regeringen bör ställa tydligare krav på att statens egna bolag följer rådande lagstiftning. Postnord måste se till att moms betalas in då de agerar ombud oavsett om detta innebär väsentligt merarbete för företaget.
  • Tidigarelägg införandet av de nya EU-regler som från och med år 2021 kräver att online-marknadsplatser som Wish eller Alibaba får ansvar för att moms betalas in vid försäljning från deras online-marknadsplatser.
  • Snabba på införandet av elektronisk tullhantering för att effektivisera hanteringen av privatimportförsändelser och se till att rätt moms betalas in, något Tullverket enligt tidplan tyvärr kommer göra först tidigast i utgången av år 2020.
  • Tullverket bör göra det enklare att göra rätt. Om rätt moms inte betalas in när en konsument idag privatimporterar måste konsumenten själv skicka ett fysiskt brev till Tullverket. Detta är inte ett fungerande system år 2018.

Med ovanstående åtgärder skulle Sverige ta viktiga kliv mot att undanröja skattelättnaderna som vi idag ger till en av världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnationer. Men det krävs att regeringen agerar nu, utvecklingen i handeln går snabbt och handelns företag har inte råd att vänta.

Karin Johansson,
vd Svensk Handel

Källa: SvD Näringsliv - 2018.01.16
Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2018.01.16 Senast uppdaterad: 2018.01.16

Skriv en kommentar