”Snabbspår för viktiga för att saktas ner”

Under de senaste åren har regeringen tillsammans med branscher inom bristyrken jobbat för att snabba på processerna för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Dessa snabbspår gör stor effekt och det är viktigt att kommande regering, oavsett partifärg, fortsätter detta arbete, skriver ett flertal debattörer.

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar de kommande åren. Personalbristen är redan stor och väntas förvärras ytterligare. Vi har ett reellt behov av att nyttja alla nyanlända med rätt kompetens. Farmaceuter (apotekare och receptarier) är några av bristyrkena inom hälso- och sjukvården. Den svenska apoteksbranschen har ett akut behov av legitimerade apotekare och receptarier. I dag har vi en situation där apotek runt om i landet inte kan hålla öppet på grund av bristen på farmaceuter. Många anställda på apotek drar därför ett tungt lass och i slutändan drabbas läkemedelsanvändarna av sämre tillgänglighet till apotek och läkemedel.

Samtidigt har hundratals farmaceuter kommit till Sverige med värdefulla kunskaper i bagaget. Det är slöseri med både individernas och samhällets resurser att inte ta tillvara på de kompetenser som vi har i Sverige. Kostnaden för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är låg jämfört med kostnaden för att utbilda en akademiker från början i Sverige.

Apoteksbranschen är bland de bästa i klassen på att hjälpa akademiker i arbete. I stort sett alla nyanlända farmaceuter som vill erbjuds i dag praktik eller jobb på apotek. Detta är något som få andra branscher erbjuder i samma omfattning. Att till exempel göra språkpraktik inom sitt yrke ger en stor fördel genom att man då behåller kontakten med sin bransch. Många nyanlända har dessutom en svensk "farmaceutkompis", genom Farmaceuter utan gränser, som bidrar till att underlätta etableringen i Sverige genom möjligheten att få rätt nätverk.

Med hjälp av statliga främjandemedel har fack, arbetsgivare och Läkemedelsakademin de senaste åren kunnat hjälpa flera hundra farmaceuter att snabba på sina processer för att få svensk legitimation och därigenom underlättat deras etablering på arbetsmarknaden. Branschen har gemensamt, bland annat genom det så kallade Senna-projektet, de senaste åren kunnat erbjuda nyanlända farmaceuter nätverk, individuell rådgivning, studiebesök, kurser bland annat i apotekssvenska och svensk apotekskultur, praktikplatser och arbete.

Men processen att få svensk legitimation från Socialstyrelsen är lång och svår. En stor grupp nyanlända farmaceuter är fortfarande inte i mål, dessa behöver fortsatt stöd. Vi är därför måna om att en ny regering kommer att prioritera en fortsättning av främjandemedel för nyanlända farmaceuter. I branschen är vi eniga om vilka åtgärder som vi vill att regeringen ska satsa på för att fler snabbare ska få ut legitimation. Antalet platser på kompletterande utbildningar måste öka, det är resursslöseri att välutbildade människor ska behöva vänta på att börja processen mot legitimation. Det finns också ett behov av olika former av studiestöd och studiebidrag för att man ska ha reell möjlighet att studera samtidigt som man ofta behöver försörja sin familj.

Sverige måste prioritera detta arbete, vi har inte råd att högskoleutbildade personer kör taxi. De ska arbeta på sjukhus, apotek och andra arbetsplatser som de är utbildade för och där de behövs.

Arbetet måste öka, men vi är nu oroliga att detta i stället hamnar i ett politiskt vakuum. Det vore dyrt för Sverige.

Karin Johanssonvd Svensk Handel
Anna-Karin Hatt
, vd Almega
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin
Lars Rönnbäck, ordförande Farmaceuter utan gränser Sverige
Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter

Källa: SvD Näringsliv - 2018.10.28
Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.10.29 Senast uppdaterad: 2018.10.29 Kategori: Regelförbättringar

Skriv en kommentar