2019

2019.05.16

”De svenska lönerna har ökat för snabbt de senaste åren”

Trots de senaste årens svaga krona har svensk export vuxit mindre än vad exportmarknaderna gjort. Vi har tappat marknadsandelar jämfört med flertalet konkurrentländer. Lönekostnaderna har sedan finanskrisen ökat snabbare än produktivitetstillväxten. Det är inte hållbart på sikt, skriver sex näringslivsföreträdare.

Källa: DN Debatt - 2019.05.16
2019.04.15

Kemikalieskatten slår ut butiker i glesbygd

Det riktigt stora problemet med kemikalieskatten är att den enbart slår mot svenska butiker och e-handelsföretag. Svenska konsumenter kan fortsätta att handla från utländska e-handelsföretag som är fredade från skatten, skriver Karin Johansson.

Källa: NWT - 2019.04.13
1
2019.04.04

”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov bör polisen under en period avlastas med ordningsvakter, skriver Per Geijer.

2019.04.03

Låt kunden leda förändringsarbetet

Trots att det finns gott om framgångssagor i den svenska handeln som förtjänar sin egen helsida är den allmänna nyhetsrapporteringen från branschen ganska dyster just nu. Rubriker om butiker som tvingas slå igen duggar tätt. Det är tyvärr inte fake news. 

2019.03.27

Upprop: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen

Den 26 mars träffade näringsminister Ibrahim Baylan (S) OECD för att ta del av Sveriges resultat i flaggskeppsrapporten Regulatory Policy Outlook. Det är ingen munter läsning och vi uppmanar nu regeringen att bjuda in till konkreta samtal om hur vi får bukt med det skenande regelkrånglet, skriver 22 näringslivsföreträdare.

2019.03.26

"Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande"

Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten på elektronikvaror slår hårt mot svenska företag samtidigt som de positiva effekterna av skatten är mycket diffusa, skriver Svensk Handels Mats Hedenström och Magnus Nikkarinen.

2019.03.25

Underlätta handelns omvandling

Handeln står mitt i en strukturomvandling. Hur vi handlar, var vi handlar och hur varorna når oss har snabbt förändrats. Den växande e-handeln ger svenska företag enorma möjligheter. Lyckas de nå de miljarder e-handelskunder som finns runt om i världen väntar en ljus framtid. Det är dock avgörande att handeln får rätt förutsättningar för att kunna stå sig stark i en snabbt växande internationell konkurrens.

Källa: Borås Tidning - 2019.03.23
2019.03.22

”Låt riksdagens ledamöter rösta om ett tillträdesförbud snarast”

Handeln saknar reell möjlighet att hindra kriminella personer som begår upprepade brott från att komma in 
i butikerna. Svensk Handel vill att riksdagen snarast röstar om det lagförslag som tillåter tillträdesförbud.

2019.03.20

Regeringens straffskatt kostar handeln miljarder

Trots minimal miljönytta vill regeringen höja kemikalieskatten på elektronikprodukter. Detta typexempel på missriktad symbolpolitik kommer att få mycket negativa konsekvenser för svensk detaljhandel under lång tid framöver, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson och ElektronikBranschens vd Klas Elm på SvD Debatt.

Källa: SvD Debatt - 2019.03.20
2019.03.04

Butikerna måste få rätt villkor för att skapa en levande handel

Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för butiker och handelsplatser. Förändringarna går snabbt och har fått många att fråga sig hur framtiden kommer att se ut för den fysiska butiken.

Källa: Vimmerby Tidning - 2019.03.02
1
2019.02.19

Svensk Handel vill se ett nationellt förbud mot tiggeri

De senaste fem åren har antalet människor som tigger runt om i vårt land ökat kraftigt. Utanför butikerna, på lokaltågen och vid bankomaterna möts vi av människor som med vädjan i blicken sträcker ut en mugg och ber om en slant. Utsattheten är stor och ingen lämnas oberörd inför dessa människoöden.

Källa: Aftonbladet - 2019.02.19
2019.02.07

Säkerställ handelsavtal med Vietnam

I tider av växande protektionism och slutenhet runt om i världen är det extra viktigt att EU fortsätter att driva på för ökad frihandel. Nyligen tecknades frihandelsavtalet med Japan och näst på tur står det viktiga avtalet mellan EU och Vietnam.

2019.01.24

"Svensk Handel finns där vi ska – vi finns till för att hjälpa våra medlemmar"

Uppropet #Obekvämarbetstid ställde förra veckan frågan ”Svensk Handel, var är ni?”. Svaret är att Svensk Handel är där medlemsföretagen vill att vi ska vara. Det skriver förhandlingschef Tomas Undin i en replik.

2019.01.03

OS 2026 – en självklarhet för Sverige

Sverige har för första gången en seriös chans att få de olympiska vinterspelen. Det är en möjlighet som måste förvaltas. Besöksnäringen är redo att bidra till att göra OS i Sverige till något extra, skriver företrädare för näringslivet.