2019

Vi behöver satsa mer på forskning om handeln
2019.11.07

Vi behöver satsa mer på forskning om handeln

Trots handelns stora betydelse för ekonomi och samhällsutveckling är de statliga forskningsanslagen till branschen försvinnande små. Regeringen behöver öka anslagen till branschen, skriver fem representanter för fackförbund och arbetsgivare inom handeln.

Slutreplik från Svensk Handel om skatten på plastpåsar
2019.10.31

Slutreplik från Svensk Handel om skatten på plastpåsar

Att plastpåsar inte hör hemma i naturen är alla överens om. Det handlar om att lägga energin på sådant som de facto ger ordentliga miljöeffekter. Dyrare påsar är inte rätt väg att gå, låt oss samarbeta istället, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel i sin slutreplik på Aftonbladet. 

Ta itu med stölderna – stäng Kvibergs marknad
2019.10.25

Ta itu med stölderna – stäng Kvibergs marknad

I en granskning har GP hittat 19 produktkategorier av 30 som inte får säljas på Kvibergs marknad på grund av den överhängande risken att det är stöldgods. Det är dags att Göteborgs stad vidtar åtgärder mot de aktörer som inte följer de regler som satts upp, skriver Henrik Ekelund och Per Geijer på Svensk Handel. 

Skatten på plastpåsar är bara symbolpolitik
2019.10.24

Skatten på plastpåsar är bara symbolpolitik

Regeringen vill tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna göra plastpåsarna 3 kronor dyrare och de genomskinliga fruktpåsarna 30 öre dyrare. Dessvärre är straffskatten på plastpåsar ogenomtänkt, saknar miljönytta och riskerar i värsta fall att skada förtroendet för regeringens miljöpolitik. Att sminka skattehöjningar i gröna färger hjälper inte miljön.

1
Vem tycker du borde stå i strålkastarljuset när handelns finaste pris delas ut?
2019.10.22

Vem tycker du borde stå i strålkastarljuset när handelns finaste pris delas ut?

Det går att känna vinddraget av handelns snabba förändring. Konkurrensen om kunden blir allt tuffare, samtidigt som möjligheterna för de företag som lyckas är större än någonsin.

Grönsminkad skatt på plastpåsar hjälper inte miljön
2019.09.30

Att sminka skattehöjningar i grönt räddar inte miljön

I Sverige har vi sedan tidigare punktskatter på alkohol, spel och tobak. Nu har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna bestämt att även punktbeskatta plastpåsar. Tyvärr är detta en skatt som saknar miljönytta och som riskerar att skada förtroendet för miljöpolitiken. Därför borde Centerpartiet – som det företagarvänliga parti de i grunden är – ta upp frågan för diskussion när de idag träffas för partistämma i Karlstad. 

Handelns kostnadsökningar måste förhålla sig till omvärlden
2019.09.27

Handelns kostnadsökningar måste förhålla sig till omvärlden

Handeln är en viktig del av svensk ekonomi. Här arbetar 12 procent av alla sysselsatta, vilket gör handeln till näringslivets största bransch. Handeln genererar 11 procent av Sveriges BNP och 12 procent av landets skatteintäkter. Handeln är också den mest internationella branschen i näringslivet enligt Tillväxtverkets definition.

Källa: Fri Köpenskap - 2019.09.26
”Grönsminkade skattehöjningar hjälper inte miljön”
2019.09.18

”Grönsminkade skattehöjningar hjälper inte miljön”

Budgetens satsningar på rättsväsendet, den nya plastpåseskatten och lägre arbetsgivaravgifter för de som står långt från arbete är områden som påverkar den svenska handeln i stor utsträckning. Svensk Handels vd Karin Johansson kommenterar.  

”Hade behövts en kraftfullare politik för att stärka handelns konkurrenskraft”
2019.09.18

”Hade behövts en kraftfullare politik för att stärka handelns konkurrenskraft”

Regeringen hade kunnat göra mer, det skriver Svensk Handels vd Karin Johansson i en kommentar till regeringens budgetförslag. Hon hade gärna sett kraftfullare politik för att stärka handelns konkurrenskraft.

”Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser”
2019.08.12

”Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser”

Totalt lägger handelsföretag 13 miljarder kronor – motsvarande halva statens budget för polisen – på säkerhetshöjande åtgärder. Det skriver Per Geijer och Marie Enhörning i en slutreplik i Sydsvenskan (10/8).

Källa: Sydsvenskan - 2019.08.10
”Ge butiker möjlighet att stänga ute människor som inte sköter sig”
2019.08.01

”Ge butiker möjlighet att stänga ute människor som inte sköter sig”

Merparten av de stölder handeln utsätts för görs av förbrytare som begår brott regelbundet. Sådana personer måste kunna förbjudas att besöka den aktuella butiken under en bestämd period. Det skriver Per Geijer och Marie Enhörning, företrädare för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

”E-handelsplattformar måste ta större ansvar”
2019.07.30

SvD Debatt: ”E-handelsplattformar måste ta större ansvar”

En snabbt växande handel från e-handelsplattformar utanför Europa är idag i princip helt okontrollerad. För att värna rättvis konkurrens mellan företag och schyssta villkor för kunderna måste e-handelsplattformar ta ett större ansvar för produkterna, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson tillsammans med företrädare för företag och fack på SvD Debatt. 

1
Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare”
2019.07.25

Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare”

”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya marknadsandelar. För att klara konkurrensen måste den tunga kostnadsryggsäck som svenska företag bär på lättas”, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson, på SVT Opinion.

”Det faktum att lönsamheten sjunker under en god konjunktur är oroande”
2019.06.18

”Det faktum att lönsamheten sjunker under en god konjunktur är oroande”

Digitalisering och internationell e-handel har skapat hård konkurrens inom handeln och gjort att lönsamheten sjunker, trots god konjunktur. Det skriver Svensk Handel i en replik till Handelsanställdas förbund.

2
”Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods”
2019.06.10

”Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods”

De internationella stöldligornas plundringståg genom Sverige fortsätter med oförminskad styrka. Det politiska systemet förefaller handlingsförlamat inför detta, skriver företrädare för ett flertal organisationer.