2019

”Grönsminkade skattehöjningar hjälper inte miljön”
2019.09.18

”Grönsminkade skattehöjningar hjälper inte miljön”

Budgetens satsningar på rättsväsendet, den nya plastpåseskatten och lägre arbetsgivaravgifter för de som står långt från arbete är områden som påverkar den svenska handeln i stor utsträckning. Svensk Handels vd Karin Johansson kommenterar.  

”Hade behövts en kraftfullare politik för att stärka handelns konkurrenskraft”
2019.09.18

”Hade behövts en kraftfullare politik för att stärka handelns konkurrenskraft”

Regeringen hade kunnat göra mer, det skriver Svensk Handels vd Karin Johansson i en kommentar till regeringens budgetförslag. Hon hade gärna sett kraftfullare politik för att stärka handelns konkurrenskraft.

”Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser”
2019.08.12

”Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser”

Totalt lägger handelsföretag 13 miljarder kronor – motsvarande halva statens budget för polisen – på säkerhetshöjande åtgärder. Det skriver Per Geijer och Marie Enhörning i en slutreplik i Sydsvenskan (10/8).

Källa: Sydsvenskan - 2019.08.10
”Ge butiker möjlighet att stänga ute människor som inte sköter sig”
2019.08.01

”Ge butiker möjlighet att stänga ute människor som inte sköter sig”

Merparten av de stölder handeln utsätts för görs av förbrytare som begår brott regelbundet. Sådana personer måste kunna förbjudas att besöka den aktuella butiken under en bestämd period. Det skriver Per Geijer och Marie Enhörning, företrädare för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

”E-handelsplattformar måste ta större ansvar”
2019.07.30

SvD Debatt: ”E-handelsplattformar måste ta större ansvar”

En snabbt växande handel från e-handelsplattformar utanför Europa är idag i princip helt okontrollerad. För att värna rättvis konkurrens mellan företag och schyssta villkor för kunderna måste e-handelsplattformar ta ett större ansvar för produkterna, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson tillsammans med företrädare för företag och fack på SvD Debatt. 

1
Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare”
2019.07.25

Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare”

”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya marknadsandelar. För att klara konkurrensen måste den tunga kostnadsryggsäck som svenska företag bär på lättas”, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson, på SVT Opinion.

”Det faktum att lönsamheten sjunker under en god konjunktur är oroande”
2019.06.18

”Det faktum att lönsamheten sjunker under en god konjunktur är oroande”

Digitalisering och internationell e-handel har skapat hård konkurrens inom handeln och gjort att lönsamheten sjunker, trots god konjunktur. Det skriver Svensk Handel i en replik till Handelsanställdas förbund.

2
”Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods”
2019.06.10

”Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods”

De internationella stöldligornas plundringståg genom Sverige fortsätter med oförminskad styrka. Det politiska systemet förefaller handlingsförlamat inför detta, skriver företrädare för ett flertal organisationer.

”Avtalsförhandlingar kan inte bygga på vadslagning om kronkursen”
2019.05.24

”Avtalsförhandlingar kan inte bygga på vadslagning om kronkursen”

Replik i DN: LO och Facken inom industrin skriver att de värnar om märket och svensk lönebildning. Det är ett välkommet besked. Men i sina svar på vår debattartikel om lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft så blandar dock de fackliga organisationerna in en rad andra faktorer än konkurrenskraft som de anser skall utgöra grund för lönebildningen. Det är problematiskt, skriver företrädare för sex arbetsgivarorganisationer.

Källa: DN Debatt - 2019.05.22
”EU har en nyckelroll i att stärka företagens konkurrenskraft”
2019.05.24

”EU har en nyckelroll i att stärka företagens konkurrenskraft”

Ge den europeiska unionen muskler att stärka företagen. Det kräver Svensk Handels vd Karin Johansson inför söndagens EU-val.

Källa: Market - 2019.05.24
”De svenska lönerna har ökat för snabbt de senaste åren”
2019.05.16

”De svenska lönerna har ökat för snabbt de senaste åren”

DN Debatt: Trots de senaste årens svaga krona har svensk export vuxit mindre än vad exportmarknaderna gjort. Vi har tappat marknadsandelar jämfört med flertalet konkurrentländer. Lönekostnaderna har sedan finanskrisen ökat snabbare än produktivitetstillväxten. Det är inte hållbart på sikt, skriver sex näringslivsföreträdare.

Källa: DN Debatt - 2019.05.16
Kemikalieskatten slår ut butiker i glesbygd
2019.04.15

Kemikalieskatten slår ut butiker i glesbygd

Det riktigt stora problemet med kemikalieskatten är att den enbart slår mot svenska butiker och e-handelsföretag. Svenska konsumenter kan fortsätta att handla från utländska e-handelsföretag som är fredade från skatten, skriver Karin Johansson.

Källa: NWT - 2019.04.13
”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”
2019.04.04

”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov bör polisen under en period avlastas med ordningsvakter, skriver Per Geijer.

1
Låt kunden leda förändringsarbetet
2019.04.03

Låt kunden leda förändringsarbetet

Trots att det finns gott om framgångssagor i den svenska handeln som förtjänar sin egen helsida är den allmänna nyhetsrapporteringen från branschen ganska dyster just nu. Rubriker om butiker som tvingas slå igen duggar tätt. Det är tyvärr inte fake news. 

Upprop: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen
2019.03.27

Upprop: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen

Den 26 mars träffade näringsminister Ibrahim Baylan (S) OECD för att ta del av Sveriges resultat i flaggskeppsrapporten Regulatory Policy Outlook. Det är ingen munter läsning och vi uppmanar nu regeringen att bjuda in till konkreta samtal om hur vi får bukt med det skenande regelkrånglet, skriver 22 näringslivsföreträdare.