2019

”E-handelsplattformar måste ta större ansvar”
2019.07.30

SvD Debatt: ”E-handelsplattformar måste ta större ansvar”

En snabbt växande handel från e-handelsplattformar utanför Europa är idag i princip helt okontrollerad. För att värna rättvis konkurrens mellan företag och schyssta villkor för kunderna måste e-handelsplattformar ta ett större ansvar för produkterna, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson tillsammans med företrädare för företag och fack på SvD Debatt. 

1
Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare”
2019.07.25

Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare”

”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya marknadsandelar. För att klara konkurrensen måste den tunga kostnadsryggsäck som svenska företag bär på lättas”, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson, på SVT Opinion.

”Det faktum att lönsamheten sjunker under en god konjunktur är oroande”
2019.06.18

”Det faktum att lönsamheten sjunker under en god konjunktur är oroande”

Digitalisering och internationell e-handel har skapat hård konkurrens inom handeln och gjort att lönsamheten sjunker, trots god konjunktur. Det skriver Svensk Handel i en replik till Handelsanställdas förbund.

2
”Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods”
2019.06.10

”Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods”

De internationella stöldligornas plundringståg genom Sverige fortsätter med oförminskad styrka. Det politiska systemet förefaller handlingsförlamat inför detta, skriver företrädare för ett flertal organisationer.

”Avtalsförhandlingar kan inte bygga på vadslagning om kronkursen”
2019.05.24

”Avtalsförhandlingar kan inte bygga på vadslagning om kronkursen”

Replik i DN: LO och Facken inom industrin skriver att de värnar om märket och svensk lönebildning. Det är ett välkommet besked. Men i sina svar på vår debattartikel om lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft så blandar dock de fackliga organisationerna in en rad andra faktorer än konkurrenskraft som de anser skall utgöra grund för lönebildningen. Det är problematiskt, skriver företrädare för sex arbetsgivarorganisationer.

Källa: DN Debatt - 2019.05.22
”EU har en nyckelroll i att stärka företagens konkurrenskraft”
2019.05.24

”EU har en nyckelroll i att stärka företagens konkurrenskraft”

Ge den europeiska unionen muskler att stärka företagen. Det kräver Svensk Handels vd Karin Johansson inför söndagens EU-val.

Källa: Market - 2019.05.24
”De svenska lönerna har ökat för snabbt de senaste åren”
2019.05.16

”De svenska lönerna har ökat för snabbt de senaste åren”

DN Debatt: Trots de senaste årens svaga krona har svensk export vuxit mindre än vad exportmarknaderna gjort. Vi har tappat marknadsandelar jämfört med flertalet konkurrentländer. Lönekostnaderna har sedan finanskrisen ökat snabbare än produktivitetstillväxten. Det är inte hållbart på sikt, skriver sex näringslivsföreträdare.

Källa: DN Debatt - 2019.05.16
Kemikalieskatten slår ut butiker i glesbygd
2019.04.15

Kemikalieskatten slår ut butiker i glesbygd

Det riktigt stora problemet med kemikalieskatten är att den enbart slår mot svenska butiker och e-handelsföretag. Svenska konsumenter kan fortsätta att handla från utländska e-handelsföretag som är fredade från skatten, skriver Karin Johansson.

Källa: NWT - 2019.04.13
”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”
2019.04.04

”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov bör polisen under en period avlastas med ordningsvakter, skriver Per Geijer.

1
Låt kunden leda förändringsarbetet
2019.04.03

Låt kunden leda förändringsarbetet

Trots att det finns gott om framgångssagor i den svenska handeln som förtjänar sin egen helsida är den allmänna nyhetsrapporteringen från branschen ganska dyster just nu. Rubriker om butiker som tvingas slå igen duggar tätt. Det är tyvärr inte fake news. 

Upprop: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen
2019.03.27

Upprop: Den ökade regelbördan är ett hot mot företagen

Den 26 mars träffade näringsminister Ibrahim Baylan (S) OECD för att ta del av Sveriges resultat i flaggskeppsrapporten Regulatory Policy Outlook. Det är ingen munter läsning och vi uppmanar nu regeringen att bjuda in till konkreta samtal om hur vi får bukt med det skenande regelkrånglet, skriver 22 näringslivsföreträdare.

"Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande"
2019.03.26

"Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande"

Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten på elektronikvaror slår hårt mot svenska företag samtidigt som de positiva effekterna av skatten är mycket diffusa, skriver Svensk Handels Mats Hedenström och Magnus Nikkarinen.

Underlätta handelns omvandling
2019.03.25

Underlätta handelns omvandling

Handeln står mitt i en strukturomvandling. Hur vi handlar, var vi handlar och hur varorna når oss har snabbt förändrats. Den växande e-handeln ger svenska företag enorma möjligheter. Lyckas de nå de miljarder e-handelskunder som finns runt om i världen väntar en ljus framtid. Det är dock avgörande att handeln får rätt förutsättningar för att kunna stå sig stark i en snabbt växande internationell konkurrens.

Källa: Borås Tidning - 2019.03.23
”Låt riksdagens ledamöter rösta om ett tillträdesförbud snarast”
2019.03.22

”Låt riksdagens ledamöter rösta om ett tillträdesförbud snarast”

Handeln saknar reell möjlighet att hindra kriminella personer som begår upprepade brott från att komma in 
i butikerna. Svensk Handel vill att riksdagen snarast röstar om det lagförslag som tillåter tillträdesförbud.

Regeringens straffskatt kostar handeln miljarder
2019.03.20

Regeringens straffskatt kostar handeln miljarder

Trots minimal miljönytta vill regeringen höja kemikalieskatten på elektronikprodukter. Detta typexempel på missriktad symbolpolitik kommer att få mycket negativa konsekvenser för svensk detaljhandel under lång tid framöver, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson och ElektronikBranschens vd Klas Elm på SvD Debatt.

Källa: SvD Debatt - 2019.03.20