”Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser”

Totalt lägger handelsföretag 13 miljarder kronor – motsvarande halva statens budget för polisen – på säkerhetshöjande åtgärder. Det skriver Per Geijer och Marie Enhörning i en slutreplik i Sydsvenskan (10/8).

Per Bardh, företrädare för Handelsanställdas förbund, förringar det stora ansvar landets handlare tar för att värna tryggheten i sina butiker (Aktuella frågor 7/8). I takt med att rättsväsendet och polisen har backat från sitt ansvar, har företagen tvingats öka sina investeringar i säkerhet. Fler ordningsvakter, larmbågar och säkerhetsutbildningar gör att en genomsnittlig dagligvarubutik enligt Svensk Handels beräkningar, lägger 624 000 kronor årligen på säkerhetshöjande åtgärder. Allt för att stärka tryggheten.

Totalt lägger handelsföretag 13 miljarder kronor – motsvarande halva statens budget för polisen – på säkerhetshöjande åtgärder. Stora summor som handlarna istället skulle kunna använda till utbildningar som gäller annat än säkerhet, till exempel digitalisering och ekonomi, eller att anställa fler i butikerna.

Det är bra att Handelsanställdas förbund, precis som Svensk Handel, tycker att butikerna ska kunna stänga ute människor som vid upprepade tillfällen stjäl eller trakasserar medarbetare (Aktuella frågor 1/8). Att både fack och arbetsgivare är överens om att ett tillträdesförbud borde införas skickar en stark signal till justitieminister Morgan Johansson (S). Regeringen tar förhoppningsvis snart ställning i frågan.

Våren 2018 tillsatte regeringen en utredning, remisstiden gick ut i juni och nu analyserar justitiedepartementet svaren. Vi förväntar oss att regeringen lägger fram ett skarpt lagförslag som riksdagen sedan kan förvandla till verklighet. När politikerna gjort sitt är det polisens och rättsväsendets uppgift att se till att lagar och regler efterlevs. Om inte rättssamhället förmår att ta sitt ansvar när det gäller butikernas säkerhet kommer allt fler av dem att slå igen.

Fler synliga poliser, tuffare straff för dem som begår upprepade brott och ett tillträdesförbud, är nödvändiga åtgärder för att visa att rättsväsendet står på brottsoffrens sida i kampen mot de kriminella som ger sig på landets butiker. Det är politikerna och inte butikerna som behöver öka sina insatser för att stärka tryggheten i handeln.

Källa: Sydsvenskan - 2019.08.10
Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.08.12 Senast uppdaterad: 2019.08.12 Kategori: Säkerhet

Skriv en kommentar