”Det faktum att lönsamheten sjunker under en god konjunktur är oroande”

Digitalisering och internationell e-handel har skapat hård konkurrens inom handeln och gjort att lönsamheten sjunker, trots god konjunktur. Det skriver Svensk Handel i en replik till Handelsanställdas förbund.

Handeln genomgår en strukturomvandling som drivs av digitalisering, nya kundbeteenden, växande e-handel och ökad internationell konkurrens. Det sätter press på befintliga strukturer, inte minst inom sällanköpsvaruhandeln.

Vi håller med Handelsanställdas förbund om att det behövs en korrekt bild av handelns utveckling.

Däremot är det ett problem om Handels väljer att blunda för det som alla andra tycks se – att handelns strukturomvandling innebär tuffa konsekvenser för många handlares lönsamhet.   

Det blir direkt missvisande när Handels, genom att starta en jämförelse under finanskrisåret 2008, vill göra gällande att vinst­erna har ökat mer än personalkostnaderna. Det räcker med att exempelvis starta jämförelsen det mer normala året 2007, så ser man att personalkostnaderna har ökat med 43 procent till år 2017, medan rörelseresultatet enbart ökat med 19 procent.

Svensk Handel har i en ny rapport analyserat utvecklingen av lönsamheten inom parti- och detaljhandeln. Trots en god konjunktur de senaste åren har rörelsemarginalen sjunkit inom både parti- och detaljhandeln under både år 2016 och 2017. Det är bland annat en effekt av den hårda konkurrens som den allt mer internationella e-handelsmarknaden skapar.

Kronförsvagningen under perioden har också bidragit till ökade importpriser som handels­företagen sedan inte kan föra vidare till konsumentledet, eftersom de då riskerar att tappa i försäljning. Detta har pressat lönsamheten.

Visst finns ljusglimtar. Järn- och bygghandeln har exempelvis haft draghjälp av en god utveckling på bostadsmarknaden och tydligt legat över genomsnittet för detaljhandeln som helhet.

Men det faktum att rörelsemarginalen inom parti- och detaljhandeln sjunker under konjunkturmässigt goda år är en oroande utveckling som är svår att bortse ifrån. Det är en vinst för Sverige med lönsamma företag, och arbetet för att stärka handelns konkurrenskraft är därför extra viktigt inför den vikande konjunktur de flesta anar finns runt hörnet.

Kombinationen av lågkonjunktur och strukturomvandling ­riskerar att bli en dubbelsmäll mot handlarnas lönsamhet.​​

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2019.06.18 Senast uppdaterad: 2019.06.18 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2019-06-20 13:38
20 jun 2019 kl 13:38

Att fortsätta med centrala avtal i en alltmer digitaliserad värld känns ungefär som dinosauriernas sista dans...
Lönebildningen inom handeln måste hitta en annan väg så att små butiker med upp till 10 anställda har råd att behålla sin personal och att vi som driver butikerna kan slippa att jobba 365 dagar om året med ett undantag, skottår...
Detsamma gäller dom föråldrade turordningsreglerna som gör det på gränsen till omöjligt att, utan skyhöga kostnader, kunna säga upp en anställd som inte levererar...

Kommentar skapad 2019-06-20 11:34
20 jun 2019 kl 11:34

En absolut förutsättning är KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR !