”Ge butiker möjlighet att stänga ute människor som inte sköter sig”

Merparten av de stölder handeln utsätts för görs av förbrytare som begår brott regelbundet. Sådana personer måste kunna förbjudas att besöka den aktuella butiken under en bestämd period. Det skriver Per Geijer och Marie Enhörning, företrädare för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

I måndags skedde två butiksrån i Helsingborg och i söndags knivrånades en livsmedelsbutik i Lund. Två livsmedelshandlare i Lund vittnar om ett allt mer alarmerande läge (Sydsvenskan 28/7).

Stölder, hot och våld har blivit vardagsmat. Butikernas utsatthet har förvärrats och stödet från polisen är ofta otillräckligt. I början av sommaren stängde en närbutik i Svedala på grund av den kriminalitet som råder. Om inte tryggheten säkras är risken stor att fler företagare väljer att göra samma sak. Följden blir ett sämre utbud av butiker, färre arbetstillfällen och en ökad otrygghet i form av mörka och övergivna stadsdelar.

Handeln är central för ett levande samhälle. I butiken kan alla mötas, köpa mat, hämta post och paket, söka och få sitt första jobb, träffa och prata med andra. Alla har möjlighet att besöka butikerna. Men det gör också att de som arbetar inom handeln får ta del av samhället baksida. Dagligen möter de personer som är påverkade av alkohol eller droger, eller är psykiskt instabila.

Avsaknaden av polis och andra samhällsfunktioner har gjort att gemensamma regler och normer åsidosätts i många områden. Olika grupperingar testar gränser och upptäcker att det inte finns några. Stölder och trakasserier av personal är inget som polisen prioriterar. Inga poliser finns på plats och de anmälningar som lämnas in läggs vanligtvis ned med vändande post. Brottsoffren känner sig övergivna och kriminella ser att brott lönar sig.

På alltfler platser dikterar kriminella villkoren och växer sig starkare på bekostnad av företagare, anställda och de många människor som kämpar för att göra rätt för sig. När vi inom Svensk Handel samtalar med våra medlemmar blir en trend tydlig. Allt fler som jobbar i butikerna upplever att situationer med hot, våld och trakasserier ökar. I Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer uppger var femte handlare att de utsatts för våldsamma eller hotfulla angrepp från besökare eller kunder den senaste månaden.

Om handeln ska fortsätta att vara öppen och inbjudande krävs fler poliser på plats, snabbare och tydligare påföljder vid lagöverträdelser och en förändring i synen på upprepad brottslighet. Vi välkomnar regeringens beslut att anställa 10 000 nya poliser. Men polisorganisationen måste också bli effektivare och komma närmare människor. Det behövs fler poliser ute på gator och torg.

Att hitta och rekrytera tusentals personer till de nya tjänsterna tar tid, tid som morgondagens brottsoffer inte har. Ett sätt att råda bot på det är att Polismyndigheten anställer ordningsvakter vars uppdrag är att hålla ordning i enklare situationer. Även före detta poliser som kan tänka sig att återgå i tjänst vore en viktig förstärkning. Det skulle kunna göra att polisen får tid att arbeta med såväl grövre brottslighet som med det trygghetsskapande arbete det är att vara på plats ute i människors vardag.

Merparten av de stölder handeln utsätts för görs av förbrytare som begår brott regelbundet. Sådana personer måste kunna förbjudas att besöka den aktuella butiken under en bestämd period. Alltså: Ge butiker möjlighet att stänga ute dem som inte sköter sig.

Just nu ligger en utredning om ett sådant tillträdesförbud på regeringens bord. Våra medlemmar vill se en snabb hantering och ett snabbt införande av en ny lag. Det centrala är att ett tillträdesförbud ska kunna tilldelas direkt när en person visat att den utgör en fara för butiken eller dess medarbetare. Polisen ska på plats kunna meddela den kriminelle att ett tillträdesförbud råder för personen. Det är nödvändigt för att skydda både butiker och anställda.

Att erbjuda frikostiga mängdrabatter när kriminella begår många brott går stick i stäv mot den allmänna uppfattningen att upprepad brottslighet är mer allvarlig än enstaka överträdelser. Systematiska stölder bör istället slås samman till ett grovt brott, där ingen annan påföljd än fängelse är aktuell.

En levande handel är en viktig del i ett tryggt samhälle. Om handeln ska kunna ha den rollen även i framtiden behöver samhällets insatser för att säkerställa trygga handelsplatser öka.

Källa: Sydsvenskan.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel

Marie Enhörning, näringspolitisk expert på Svensk Handel, Skåne

Publicerad: 2019.08.01 Senast uppdaterad: 2019.08.01

Skriv en kommentar