”Grönsminkade skattehöjningar hjälper inte miljön”

Budgetens satsningar på rättsväsendet, den nya plastpåseskatten och lägre arbetsgivaravgifter för de som står långt från arbete är områden som påverkar den svenska handeln i stor utsträckning. Svensk Handels vd Karin Johansson kommenterar.  

Budgeten innehåller satsningar på rättsväsendet som uppgår till cirka 700 miljoner under år 2020.

– Satsningarna för att stärka rättsväsendet är angelägna och det är klokt att hela rättskedjan stärks. Däremot hade vi behövt ännu kraftfullare åtgärder för att hejda den allt råare brottslighet som drabbar landets butiker. Ytterst är det en fråga om möjligheterna att driva butik i landets alla delar, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Inom ramen för regeringens gröna skatteväxling införs en punktskatt på plastbärkassar. En påse kommer att bli tre kronor dyrare. Svensk Handel anser att regeringen bedriver symbolpolitik.

– Regeringens gröna skatteväxling är i grunden ett bra initiativ, dessvärre ser vi mycket av skatter och lite av växling. Att punktbeskatta plastpåsar är symbolpolitik utan miljökoppling. Regeringen straffbeskattar alla påsar, även de som är framtagna av förnybara material. Grönsminkade skattehöjningar hjälper inte miljön, säger Karin Johansson.

Regeringen planerar att sänka arbetsgivaravgifterna för grupper som står långt utanför arbetsmarknaden. Svensk Handel välkomnar en politik som sänker arbetskraftskostnaderna.

– Vi vet att lägre kostnader att anställa skapar fler jobb i handeln. Därför är regeringens ambitioner att sänka arbetsgivaravgiften välkomna. Däremot är det osäkert om sänkningen är tillräcklig för att hjälpa de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Vi hade hellre sett att etableringsjobben kom på plats redan nu, säger Karin Johansson.

Ett viktigt besked för detaljhandeln är att driftsstödet till dagligvarubutiker på glesbygden finns kvar i budgeten.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.09.18 Senast uppdaterad: 2019.09.18

Skriv en kommentar