Säkerställ handelsavtal med Vietnam

I tider av växande protektionism och slutenhet runt om i världen är det extra viktigt att EU fortsätter att driva på för ökad frihandel. Nyligen tecknades frihandelsavtalet med Japan och näst på tur står det viktiga avtalet mellan EU och Vietnam.

Det visar att Europa – med den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström i spetsen – står fast vid tron på att ett ömsesidigt utbyte av varor och tjänster bidrar till jobb, tillväxt och utveckling.

För Svensk Handels 10 000 medlemsföretag skulle ett frihandelsavtal med Vietnam innebära stora möjligheter att erbjuda konsumenterna fler prisvärda varor.

Trots höga tullar är Vietnam en av Sveriges viktigaste handelspartner inom kläder och skor. Den svenska importen av kläder och skor från Vietnam uppgick till drygt 1,2 miljarder kronor under 2017. Detta trots tullar på upp till 10 procent på kläder och 12 procent på skor.

Om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam går i hamn kommer i princip samtliga tullar på svensk import från Vietnam att tas bort.

Det skulle innebära en stor potential för ökad handel och gynna såväl konsumenter, företag som hela Vietnams utveckling.

Röster har höjts för att avtalet borde förkastas på grund av Vietnams demokratiska tillkortakommanden, inte minst när det gäller situationen för arbetstagare.

Svensk Handel kan ha förståelse för kritiken men ser annorlunda på lösningen. Mer handel, ökad närvaro från svenska företag och fler investeringar kommer att bidra till att stärka både den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i landet.

Det finns också flera konkreta exempel på hur svenska företag på plats i Vietnam arbetar konstruktivt för en mer hållbar utveckling i landet. Det handlar om initiativ för hållbar kemikalieanvändning och att verka för ökad facklig närvaro på fabrikerna.

Svenska företag samverkar också via olika nätverk och deltar i olika internationella utvecklingsprogram, som exempelvis ”Better Work Vietnam”.

Internationell handel är ett av de kraftfullaste verktygen för att höja människors välstånd. Det gagnar också konsumenter och företagens konkurrenskraft.

Svensk Handel uppmanar därför regeringen och svenska Europaparlamentariker att lägga i högsta växeln för att få frihandelsavtalet med Vietnam på plats. Det skulle vara en vinst för både EU och Vietnam.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2019.02.07 Senast uppdaterad: 2019.02.07

Skriv en kommentar