"Svensk Handel finns där vi ska – vi finns till för att hjälpa våra medlemmar"

Uppropet #Obekvämarbetstid ställde förra veckan frågan ”Svensk Handel, var är ni?”. Svaret är att Svensk Handel är där medlemsföretagen vill att vi ska vara. Det skriver förhandlingschef Tomas Undin i en replik.

Publicerandet av metoo-uppropen hösten 2017 synliggjorde omfattningen av ett samhällsproblem som ingen vill ska förekomma överhuvudtaget.

Uppropen har fört det goda med sig att engagemanget i vilka beteenden som är nskvärda och vilka som inte är acceptabla har ökat.

Detta ledde till att många av Svensk Handels medlems­företag ökade sina arbetsinsatser för att motverka ovälkommet bemötande och trakasserier på arbetsplatserna. Lagar och regler fanns redan på plats.

Svensk Handel har hjälpt medlemsföretag genom att förklara vilka skyldigheter arbetsgivaren har och hur man rent praktiskt kan arbeta för att följa regelverken och att motverka oönskade beteenden.

Uppropet #Obekvämarbetstid ställde i förra veckan frågan ”Svensk Handel, var är ni?”

Svaret är att Svensk Handel är där medlemsföretagen vill att vi ska vara.

Som den viktigaste organisationen för svenska handelsföretag har vi våra medlemsföretags uppdrag att verka för bästa möjliga förutsättningar för handeln i Sverige.

I det ligger bland annat att som en del av den svenska modellen träffa kollektivavtal med de fackliga organisationerna på handelns område.

Utöver det tillhandahåller vi exempelvis service till medlems företagen så att de ska ha förutsättningar att följa alla lagar och regler som finns på arbetsmarknadens område och att vara goda arbetsgivare.

För att nå ut till alla medlemsföretag har Svensk Handel efter #metoo-uppropen gått ut med ett nytt faktablad och flera nyhetsbrev samt anordnat kurser, nätverksmöten och webinarier för företagen.

Det har handlat både om reglernas innebörd och ett utbyte av erfarenheter om hur man som företag kan och bör agera.

Genom en partsgemensamt ägd verksamhet inom arbetsmiljöområdet har vi medverkat till att utveckla webbverktyg för att ­förebygga sexuella trakasserier.

Tillsammans med Handelsanställdas förbund har vi också tagit fram en webbutbildning om arbetsplatsen i handeln som innehåller avsnitt om kränkande särbehandling och trakasserier.

Svensk Handel finns där vi ska – vi finns till för att hjälpa våra medlemsföretag att göra rätt.

Tomas Undin,
förhandlingschef på Svensk Handel

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2019.01.24 Senast uppdaterad: 2019.01.24 Kategorier: Arbetsmiljö, Lagar och regler Arbetsmiljö 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2019-06-07 13:25
07 jun 2019 kl 13:25

Testar kommentar!