Ta itu med stölderna – stäng Kvibergs marknad

I en granskning har GP hittat 19 produktkategorier av 30 som inte får säljas på Kvibergs marknad på grund av den överhängande risken att det är stöldgods. Det är dags att Göteborgs stad vidtar åtgärder mot de aktörer som inte följer de regler som satts upp, skriver Henrik Ekelund och Per Geijer på Svensk Handel. 

"Jag uppfattar att Kvibergs marknad är en stor arena för illegal verksamhet, bredvid legala delen". Så kommenterar Fredrik Terje, gruppchef och yttre befäl på lokalpolisområde nordost, situationen på Kvibergs marknad i en intervju i GP (21/10).

Förra året kunde polisen, med hjälp av en handlares id-märkning av varor, få tag på ett omfattande lager med stöldgods kopplat till Kvibergs marknad. Bara det borde ha fått Göteborgs stad att helt dra öronen åt sig. Nu gick staden halvvägs och förbjöd försäljning av 30 olika produktkategorier för att försöka bli av med häleriverksamheten. Dock med bristande framgång.

Det krävs inte mycket ekonomisk kunskap för att förstå att en försäljare på Kvibergs marknad inte kan ha avsevärt lägre priser på kaffe, deodoranter, rakhyvlar och tandkräm än den lokala handlaren

Organiserad brottslighet som drabbar handeln

Vi måste komma bort från bilden av butiksstölder som pojkstreck där någon tar ett tuggummi eller en kajalpenna. Vaneförbrytare, det vill säga individer som stjäl regelbundet, och organiserade ligor står tillsammans för drygt 60 procent av stölderna som drabbar handeln. Varje år sker det uppskattningsvis två miljoner butiksstölder. Det är en stöld var 15:e sekund. Svensk Handels stöldrapport visar att det totalt stjäls för nära sju miljarder kronor i svenska butiker. Stölderna har dessutom ökat med 800 miljoner kronor de senaste två åren.

Det är heller ingen slump vad som stjäls. Det anpassas efter en illegal hälerimarknad där mindre nogräknade handlare och restauratörer är en viktig del i den organiserade brottslighetens finansiering. Här har tyvärr Kvibergs marknad en roll. Parallellt med den trevliga småhandeln bedrivs en organiserad häleriverksamhet.

Parallellt med den trevliga småhandeln bedrivs en organiserad häleriverksamhet. 

Dags att Göteborgs stad vidtar åtgärder

Det är oacceptabelt att det fortfarande förhåller sig så. Och än mer oacceptabelt är att det är Göteborgs stad som ytterst är huvudman för verksamheten. Indirekt arrangerar staden en marknad som bidrar till att dränera sina egna butiker.

Svensk Handel har som branschorganisation ansvar att stå upp för våra medlemmar. Det är nämligen våra medlemmar och ytterst konsumenterna som blir lidande av de stölder som drabbar handeln. Exempelvis har den växande problematiken med stölder tvingat varannan handlare att ändra i sitt sortiment.

Svensk Handel förutsätter att Göteborgs stad reagerar med kraft mot häleriet och vidtar åtgärder mot de aktörer på Kvibergs marknad som inte följer de regler som satts upp. Om staden inte förmår få ordning på situationen är nog det yttersta svaret att stänga Kvibergs marknad.

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert Svensk Handel
Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Källa: Göteborgs-Posten. 2019.10.25

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.10.25 Senast uppdaterad: 2019.10.25

Skriv en kommentar