Replik: Fler fastighetsägare måste ge tillfälliga hyreslättnader

Stödet till handlarna går via fastighetsägarna, vilket gör dem till domare, skriver Svensk Handels Mats Hedenström och Marie Enhörning i en replik till Susanne Rikardsson och Magnus Hulthe Andersson vid Fastighetsägarna Syd.

Debatt: Coronapandemin har medfört omvälvande förändringar i vårt samhälle. Omtanken om våra nära och kära, samt oss själva gör att vi distanserar oss från varandra. Vi rör oss mindre i butiker, stadskärnor och köpcentrum, vilket leder till kraftigt minskad handel. Svensk Handels medlemsundersökningar visar att läget på många håll är akut. Var fjärde företag har tappat mer än 40 procent i försäljning – var tionde har tappat mer än 80 procent.

Kläder och skor hårdast drabbade

Kläder och skor har drabbats hårdast. Skoförsäljningen rasade med nära 60 procent och klädförsäljningen med nära 50 procent under andra halvan av mars, jämfört med samma period förra året. Totalt riskerar 10 000 företag att gå i konkurs om krisen fortsätter två månader till.

Men Fastighetsägarna väljer naturligtvis inte skor eller kläder som sitt exempel när de skriver på Kvällsposten Debatt. De väljer exemplet bland de handlare som inte drabbats lika hårt. Det är olyckligt med tanke på hur tufft läget är för stora delar av handeln.

Hyresstödet når inte fram till handeln

Även om ljusglimtar finns har alldeles för lite gjorts. Av de butiker som tappat minst hälften av sin försäljning har endast var femte fått reducerad hyra. I den brinnande krisen når inte hyresstödet fram till handeln. Det kommer att leda till konkurser och i förlängningen till ett fattigare utbud hos många fastighetsägare. Dessutom hotas de många jobb som handeln skapar, inte minst för landets unga.

Handeln har två stora fasta kostnader: hyror och personal. När mycket stora delar av intäkterna försvinner av skäl som ingen kunnat förutse, blir det naturligtvis svårt att klara utgifterna. För att företag ska överleva måste kostnadsbördan lättas. Modellen som regeringen presenterat innebär att stödet till handlarna går via fastighetsägarna, vilket gör dem till domare och vi måste lita på deras bedömningar, möjligheter och goda vilja. Svensk Handel vill hellre se en enklare modell som riktas direkt till det drabbade företaget och där ersättningen relateras till den faktiska omsättningsförlusten.

Vi fortsätter att arbeta för en effektivare modell och hoppas att regeringen är redo att snabbt tänka om.

Under tiden måste modellen som nu är på plats användas. Regeringen har också, genom näringsminister Ibrahim Baylan (S), uppmanat fastighetsägarna att använda modellen för att hjälpa företag med de fasta kostnaderna. Krisen är här och nu – det finns ingen tid att förlora. Fler fastighetsägare måste ge handelns företag tillfälliga hyreslättnader. Ytterst handlar det om vilket handelsutbud vi får när krisen är över.

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef Svensk Handel

Marie Enhörning
Näringspolitisk expert Svensk Handel Malmö

Källa: Kvällsposten - 2020.04.30
Mats Hedenström
Marie Enhörning
Publicerad: 2020.04.30 Senast uppdaterad: 2020.04.30 Kategorier: Lokalhyresfrågor, Corona