Fortsätt stötta handeln och besöksnäringen i Göteborg

Handeln och besöksnäringen behöver även fortsatt stadens och andra aktörers stöd för att kunna vara navet i Göteborgs attraktivitet. Annars riskerar Göteborg bli en mycket tråkigare och mer fattig stad framöver, skriver Henrik Ekelund, Svensk Handel Eva Dunér, Visita Västra i GT (30/6).

Göteborg är en sommarstad. Liseberg, Gothia Cup, Partille Cup, fotbollsmatcherna på Gamla Ullevi, Way Out West, de stora konserterna på Ullevi och mycket annat ger vanligtvis staden en oslagbar sommarpuls vilket lockar många besökare till Göteborg.

Besökarna bidrar förutom med puls också med stora pengar in till handel och besöksnäring. För många verksamheter i Göteborg är försäljningen under sommarmånaderna en stor andel av årsomsättningen. I spåren av coronapandemin, och inte minst med beskedet från regeringen om att bland annat nöjesparker inte kommer att få undantag från restriktionerna om max 50 personer, väntar en sommar där mycket kommer att se annorlunda ut.

Utan evenemangen och de normala turistmagneterna finns en uppenbar risk att besökarna kommer att vara långt ifrån lika många som normalt. Det är dessutom så att de utländska turisterna, vilka vanligtvis lägger en väsentligt större del av sin reskassa på shopping och till exempel restaurangbesök, troligen inte hittar hit alls på grund av såväl svenska, som andra länders regleringar och reserestriktioner. 

För hotellen betyder färre turister naturligtvis också färre uthyrda rum och mindre intäkter. För att sätta summor på den uteblivna turismen kan man i Göteborg & Co årsrapport för 2019 utläsa att hotellens intäkter för sommaren 2018 var nära en miljard kronor. Till det kommer också restaurangers och butikers intäktsbortfall. 

Besöksnäringens totala intäkter under förra årets tre sommarmånader uppskattas till drygt 12 miljarder enligt Göteborg & Co. Det har varit tre tuffa månader med coronapandemin som redan har grävt djupa hål i kassan hos många företag, och det är en stor risk att det väntar en fortsatt tuff tid för hotell, restauranger och butiker och att krisen med det är långt ifrån över för Göteborgs viktiga handel och besöksnäring.

Det behövs därför fortsatta insatser för att stärka handel och besöksnäring för att säkerställa att vi även framöver har en levande stad. Det handlar om insatser som nu gjorts i form av regelförenklingar och avgiftsfrihet, men även hjälp med fasta kostnader i form av hyresstöd från såväl privata fastighetsägare som kommunen. Göteborgs stads roll att visa vägen ska inte underskattas och ett beslut likt det i Stockholm om att ge hyresstöd hade varit mycket välkommet. Nu har Göteborg mest använt sig av och erbjudit uppskjuten hyra, vilket inte räddar företag som fått se sin omsättning mer än halveras och som har svårt att hämta hem tappad omsättning framöver. Regeringens omställningsstöd täcker bara, enligt nuvarande förslag, de fasta kostnaderna för mars och april vilket inte är till mycket hjälp under sommarens prövning. Detta stöd bör omgående förlängas under sommarmånaderna för att rädda företag och arbetstillfällen.

Vi från branschorganisationerna Svensk Handel och Visita representerar många av de restauranger, butiker, hotell och besöksmål som gör Göteborg till en attraktiv turiststad. Våra medlemmar bidrar också med tusentals arbetstillfällen och sommarjobb, samt stora summor i skatteintäkter till samhället. När våra medlemmar nu drabbats hårt av coronakrisen behöver vi stadens och andra aktörers stöd för att även fortsättningsvis kunna vara navet i Göteborgs attraktivitet. Annars riskerar Göteborg bli en mycket tråkigare och mer fattig stad framöver.

Henrik Ekelund
Näringspolitiskt ansvarig vid Svensk Handel Göteborg

Eva Dunér 
Styrelseordförande Visita Västra

Källa: GT - 2020.06.30
Publicerad: 2020.06.30 Senast uppdaterad: 2020.06.30 Kategorier: Besöksnäring, Corona

Skriv en kommentar