Gemensamt ansvar kan ge Gotland återstart

Vi närmar oss sommaren – en tid för avkoppling, resande och umgänge med familj och vänner. Med regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om lättade reserestriktioner tar vi också viktiga steg tillbaka mot ett öppnare samhälle.

Att rörligheten ökar är helt avgörande för att butiker, hotell och restauranger ska kunna fortsätta bedriva sina verksamheter.

Omställningsstödet behöver komma på plats

Krisen inom besöksnäringen och handeln är dock inte över. Även fortsättningsvis behövs politiska åtgärder för att undvika konkurser och massarbetslöshet. Till exempel behöver det så kallade omställningsstödet snabbt komma på plats och gälla för fler månader framåt.

När kunderna hållit sig hemma och resandet satts på paus har intäkterna uteblivit för många företag. Att vi, så snabbt som hälsoläget tillåter, fortsätter att ta steg mot en ökad rörlighet i samhället är viktigt för stora delar av näringslivet.

Turismens betydelse för handeln

I Svensk Handels senaste rapport om turisternas betydelse konstateras att den samlade omsättningen för turismen i Sverige 2018 uppgick till hisnande 337 miljarder kronor – varav ungefär en tredjedel bidrar till omsättningen i detaljhandeln. Den inhemska turismen står för ungefär 140 miljarder kronor.

För Gotlands del bidrar besöksnäringen med en betydande del av ekonomin med över en miljon gästnätter per år med allt vad det betyder i omsättning, arbetstillfällen och sommarjobb. Vi har därmed allt att vinna på att bryta dödläget med tomma hotell, restauranger och butiker. Dels för företaget som behöver intäkter, dels för medarbetaren som får behålla sitt jobb och inte minst för samhället i stort som får in stora skatteintäkter.

Det gör regeringens och Folkhälsomyndighetens besked till en viktig signal till många företag som har en väsentlig del av omsättningen baserad på turism. För många campingplatser, butiker och hotell bygger hela affärsidén på att vi kan resa.

Ökad rörlighet bygger på ömsesidigt ansvarstagande

Möjligheten till ökad rörlighet bygger på ömsesidigt ansvarstagande där en del är att vi som människor lever efter de råd och riktlinjer som finns, men också att företagen tar sin del av ansvaret. Här har vi som branschorganisationer tagit fram material för att vägleda och stötta våra medlemsföretag i arbetet med att garantera trygg- och säkerheten för både medarbetare och kunder.

Om vi alla tar ansvar har vi möjlighet att göra sommaren till en positiv omstart för handels- och besöksnäringen – inte minst här på Gotland.

Karin Johansson, vd Svensk Handel
Jonas Siljhammar, vd Visita

Källa: Gotlands Tidningar - 2020.06.19
Publicerad: 2020.06.22 Senast uppdaterad: 2020.06.22 Kategorier: Besöksnäring, Corona

Skriv en kommentar