Sko- och klädskatten ett hårt slag för Borås

För städer som Borås, med särskild tyngd inom sko- och klädhandel, blir den föreslagna skatten en riktig kalldusch. Det skriver Svensk Handels näringspolitiska chef Mats Hedenström tillsammans, med bland andra kommunstyrelsens ordförande i Borås Ulf Olsson (S). 

Coronapandemin har slagit hårt mot sko- och klädhandeln i Sverige. Mellan 20 och 30 procent av omsättningen har försvunnit i år jämfört med förra året. Med grund i överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna, kommer nu ett förslag på en ny skatt på skor och kläder. En skatt som med stor sannolikhet kommer att försvåra för sko- och klädbranschen och därmed även för orter som Varberg och Borås där många företag och anställda inom branschen finns.

Den uttalade målsättningen med skatten är att komma åt farliga kemikalier i kläder men utformningen av skatten kommer med stor sannolikhet att få förödande konsekvenser för svenska företag. Redan i regeringens egen utredning räknar man med att 100 företag och ungefär 700 jobb kommer att försvinna som en direkt följd av sko- och klädskatten.

När Svensk Handel har låtit HUI Research räkna på effekterna så visar resultatet att skatten kommer att ha en negativ försäljningspåverkan med 1,3 % för klädhandeln, 1,2 % för sporthandeln och hela 4,6 % för skohandeln. Konsekvenserna blir förödande, 150 företag och 900 arbetstillfällen kommer att slås ut som en direkt konsekvens av skatten. Med det är regeringsutredningens siffra snarare i underkant. 

De senaste tio åren har mer än vart fjärde modebutik slagit igen och en kläd- och skoskatt riskerar att bli en dödsstöt för många fler företag. För Varberg och Borås där båda städernas historia och tyngd ligger inom sko- och klädhandel kan den föreslagna skatten bli en riktig kalldusch.

I Borås arbetar cirka 9 500 personer inom detalj- och partihandeln, motsvarande siffra för Varberg är 3 500 personer.  Jobb som nu riskeras trots att stora resurser redan ägnas åt att möta konsumenternas önskan på mer hållbar konsumtion. Svenska kläd- och skohandlare har i decennier arbetat systematiskt med att ta bort alla kemikalier som på något sätt kan vara skadliga. 

Regeringens egen utredning visar till exempel att hela 84 % av alla kläder och skor som säljs i Sverige inte innehåller någon av de kemikalier som regeringen nu vill beskatta. Ändå ska samtliga kläder och skor punktbeskattas med minst 40 kronor per kilo. Förutsatt att företagen kan bevisa att produkterna inte innehåller dessa kemikalier kan förvisso 95 % av skatten återbetalas. De sista fem procenten, utöver de stora kostnaderna för administrationen att bevisa att kemikalier inte förekommer, blir dock en pålaga som svenska företag ska betala ändå. 

Det vore som att Sveriges bilister kollektivt bötfälls för fortkörning innan de ens gett sig ut i trafiken. För att bli av med boten ska du bevisa för myndigheterna att du har hållit dig till fartgränserna. Lyckas du så återbetalas nästan hela avgiften, men trots besväret får du betala en extra avgift ändå.

Om det på riktigt är kemikalier man vill komma åt och om man på riktigt vill göra skillnad globalt så hade svaret troligare varit att verka för ett långsiktigt förbud för de skadliga kemikalierna på europeisk och global nivå något branschen verkar för sen 2012. En kemikalie blir ju inte mindre farlig för att den beskattas.

Den nu presenterade skatten på skor och kläder riskerar att försämra svenska företags konkurrenskraft och driva företagande och jobb ur landet. Om vi långsiktigt vill ha kvar västsvenska jobb och företag inom sko- och klädhandeln måste skatten stoppas.

Ann-Charlotte Stenkil (M), Kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun
Ulf Olsson (S),
Kommunstyrelsens ordförande, Borås kommun
Mats Hedenström,
näringspolitisk chef, Svensk Handel
Cecilia Tall, generalsekreterare,
TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag

Källa: Borås Tidning - 2020.10.09
Publicerad: 2020.10.09 Senast uppdaterad: 2020.10.09 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Modeskatten