Slutreplik: ”Djupt olyckligt för mindre företag”

Kärnfrågan i debatten är om även de allra minsta bolagen ska beläggas med utökade skyldigheter när de köper från större aktörer, något som Livsmedelsföretagen och LRF verkar driva, skriver Karin Johansson och Jonas Siljhammar i en slutreplik.

Det är märkligt att Livsmedelsföretagen och LRF är beredda att sälja ut sina mindre medlemsföretag för att gynna de stora multinationella livsmedelsbolagen (replik 4/11). Påståendet att mindre butiker och restauranger bara köper från centrala inköpsorganisationer, och inte har direkta affärsrelationer med internationella och stora leverantörsföretag, är direkt felaktigt. Det stämmer givetvis inte heller att resten av EU avser att överimplementera direktivet, enligt den modell som den svenska utredaren föreslår.

Får Livsmedelsföretagen och LRF sin vilja igenom kommer den stora producenten som säljer mjöl att skyddas mot det lilla bageriet, och storföretaget i livsmedelsindustrin att skyddas när det exempelvis säljer djurfoder till det lilla lantbruket. De allra minsta företagen kommer att få utökade skyldigheter, mer regelbörda och dessutom riskera dryga sanktionsavgifter när de köper produkter från aktörer som är betydligt större och starkare. Detta går helt på tvärs med EU-direktivets grundtanke, att skydda mindre leverantörer mot de köpare som är betydligt större och starkare.

Låt oss vara tydliga med att EU-direktivet – som en konsekvens av Sveriges medlemskap i EU – kommer att införas i svensk lagstiftning. Såväl de stora företagen i dagligvaruhandeln, som livsmedelsindustrijättar som Unilever, Nestlé och Coca Cola och många andra företag kommer att få utökade skyldigheter när de köper livsmedelsprodukter. Kärnfrågan i debatten är om även de allra minsta bolagen ska beläggas med utökade skyldigheter när de köper från större aktörer, något som Livsmedelsföretagen och LRF verkar driva för att blidka sina stora medlemsföretag.

Det kan vara värt att påminna om hur Konkurrensverket faktiskt har beskrivit hur livsmedelskedjan ser ut. Myndigheten har framhållit att det även i livsmedelsindustrin är litet antal företag som står för en stor del av marknaden, dessa multinationella bolag har en lönsamhet som är i en klass för sig. Det är med andra ord inte förvånande att Konkurrensverket ifrågasätter den svenska utredningens förslag att skydda storspelarna i industrin när de säljer sina produkter till deras betydligt mindre kunder.

EU-direktivet fastställer att en mindre säljare ska ha utökade rättigheter mot större köpare i livsmedelskedjan, vilket Svensk Handel och Visita tycker är rimligt. När direktivet ska bli till svensk lag nästa år borde regeringen följa detta syfte. Det vore djupt olyckligt att, på småföretagens bekostnad, ge utökad makt till multinationella företag i livsmedelsindustrin.

Karin Johansson, vd Svensk Handel
Jonas Siljhammarvd Visita

Källa: Svenska Dagbladet - 2020.11.08
Publicerad: 2020.11.09 Senast uppdaterad: 2020.11.09

Skriv en kommentar