Butiksanställda ska inte vara poliser

Handelsanställda kan inte ensamma väntas ta ansvar för de nya, strängare restriktionerna mot trängsel i butiker. Därför uppmanar vi nu allmänheten att visa respekt genom att handla ensamma, skriver Handelsanställdas förbund och Svensk Handel.

I lördags trädde nya regler i kraft som innebär att handeln måste vidta åtgärder för att kunder i större utsträckning ska handla ensamma. Barn och personer med stödbehov är undantagna.

Minskad smittspridning ligger i allas intresse, men hotfulla kunder som inte respekterar restriktionerna är redan ett allvarligt problem. Nya regler får inte resultera i en ohållbar arbetsmiljö för butiksanställda genom att de tvingas axla en polisiär roll. Därför ber nu vi som representanter för företag och anställda i handeln om allmänhetens hjälp att hålla avstånd och respektera restriktionerna.

Världen har levt med, och anpassat sig efter, rådande pandemi i över ett år. Coronaviruset har påverkat hela samhället och så även handeln. Nya regler och restriktioner, samt lättnader, har presenterats om vartannat och sammantaget har situationen resulterat i en osäkerhet för företagen och dess anställda.

Vi i handeln har full förståelse för att snabba beslut behöver tas i svåra tider. Men för att besluten ska få effekt behöver de också efterlevas av allmänheten.

Både arbetsgivare och anställda i handeln har arbetat hårt under hela pandemin för att minimera smittspridningen och göra det säkert att besöka butikerna. En del handlar om att informera kunder om att följa maxantalet besökare och hålla avstånd inne i butiken. Men det handlar också om att få kunder att handla en och en.

De flesta av oss har sett skyltar och affischer vid butiksentréer med uppmaningar om att handla ensam. Det kommer vi att fortsätta med. Allt för att bekämpa smittspridningen, skapa en bättre arbetsmiljö för butiksanställda och säkerställa att kunder kan handla på ett säkert sätt.

Pandemibekämpning och att hantera allmänhetens följsamhet kring olika restriktioner kan inte läggas i händerna på butiksanställda

Men frågan som måste ställas är hur stort ansvar som butiksmedarbetarna kan förväntas ta? Vi ser med oro på den arbetsmiljöutmaning som riskerar att uppstå i och med de nya reglerna. Är tanken att butiksanställda förväntas dela på familjen eller tonårsgänget som inte respekterar regeln om att handla ensam? Redan innan nuvarande regler trädde i kraft har det rapporterats om att hotfulla situationer uppstått när anställda behövt säga till människor som inte efterlever reglerna. I vissa fall har det gått så långt att polis har tillkallats.

Det är en oacceptabel utveckling och vi känner en oro att fallen kan komma att bli fler framöver. Butiksanställda ska aldrig behöva känna en rädsla över att ställas inför hotfulla situationer på arbetsplatsen för att de förväntas axla en polisiär roll.

Arbetsgivare och anställda i handeln kommer som sagt fortsatt göra allt för att kunder ska kunna handla smittsäkert och tryggt. Vi kommer fortsatt att informera kunder genom skyltar, avståndsmarkeringar och informationsutrop i butiken, men till syvende och sist måste varje individ ta sitt ansvar.

Även om handeln vill välkomna kunder in i butiker och inte stoppa dem, är vi nu i ett läge där vi tyvärr måste göra det. Vi ser en stor pandemitrötthet bland kunderna och många tar allt lättare på restriktionerna. I detta läge kan inte butiken och de anställda förväntas vara de enda garanterna för att kunder handlar ensamma.

Pandemibekämpning och att hantera allmänhetens följsamhet kring olika restriktioner kan inte läggas i händerna på butiksanställda. För att situationen ska fungera krävs att vi alla nu hjälps åt – vår uppmaning till landets kunder är att visa hänsyn och respekt – handla ensam.

Linda Palmetzhofer, förbundsordförande, Handelsanställdas förbund

Karin Johanssonvd, Svensk Handel 

Källa: Dagens Arena - 2021.03.16
Publicerad: 2021.03.16 Senast uppdaterad: 2021.03.16 Kategori: Corona

Skriv en kommentar