Slutreplik: LRF och LI springer livsmedelsjättarnas ärenden

I sin replik (9/3) ägnar sig LRF och Livsmedelsföretagen (LI) åt att smutskasta dagligvaruhandeln istället för att fokusera på kärnfrågan. Meningsskiljaktigheten gäller om Sverige ska gå längre än EU-förslaget.

Givetvis kommer de stora dagligvaruföretagen att följa den kommande UTP-lagstiftningen, det är inte där striden ligger. Meningsskiljaktigheten gäller om Sverige ska gå längre än EU-förslaget och överimplementera direktivet på ett sätt som gör att även multinationella bolag innefattas av skyddet. Regeringen föreslår just detta, att Sverige ska frångå EU:s grundsyfte som är att skydda den mindre leverantören mot den större köparen. Det vore en olycklig vantolkning av förslaget.

Konkret skulle det innebära att Sverige inför en lagstiftning som skyddar jättar som Arla, Coca-Cola och Unilever, mot mindre svenska företag som köper livsmedel från dessa bolag. LRF och LI spelar medvetet ned storföretagens marknadsdominans men svenska konkurrensverket och EU:s konkurrensmyndighet reagerar annorlunda och ifrågasätter att multinationella bolag ska skyddas.

LRF och LI springer livsmedelsjättarnas ärenden men från Svensk Handel säger vi tydligt nej till regeringens föreslagna storföretagarskydd. Sverige har ingen anledning att premiera multinationella bolags intressen på de mindre företagens bekostnad. Förhoppningsvis inser även den socialdemokratiskt ledda regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson detta innan det är för sent. 

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Källa: Filipstads Tidning - 2021.03.15
Publicerad: 2021.03.15 Senast uppdaterad: 2021.03.16

Skriv en kommentar