Stöden till företag behövs här och nu

Regeringens presenterade stödåtgärder är välkomna men behöver snabbare nå ut till krisdrabbade företag. Fina förslag kan inte betala några löner eller räkningar, skriver Svensk Hanadels vd Karin Johansson i en debattartikel.

Nästan på dagen tio månader in i pandemin beslutade riksdagen om en ny pandemilag som ger regeringen långtgående befogenheter att gå fram med restriktioner och vid behov stänga ner verksamheter. Det är en lagstiftning med omfattande påverkan på näringsliv och samhälle och som därmed måste användas med stor försiktighet.

I en extraordinär situation som denna måste staten vara beredd att ersätta de verksamheter som beläggs med temporära näringsförbud. Det var därför nödvändigt att såväl regering som opposition insåg vikten av att snabbt återkomma med förslag på utökade stöd. 

Det har presenterats en förlängning av omställningsstödet, en förlängning av möjligheten till korttidsarbete, utökat skatteanstånd, återinfört hyresstöd samt ett nedstängningsstöd. Ytterst välkomna och viktiga åtgärder för att rädda de många företag och jobb som drabbats hårt av krisen.

Men faktum kvarstår - fina förslag som inte verkställts betalar inga löner eller räkningar. Stöden måste snabbt nå ut till krisande företag för att de ska få effekt. Detta har varit något av en akilleshäl för regeringen under hela pandemin. Förslag har presenterats men det tar bekymmersamt lång tid innan ett formellt beslut fattas och handläggning och utbetalningar kan komma igång. Detta skapar stor frustration hos många företag. 

Omställningsstödet, ersättningen för fasta kostnader, är det värsta exemplet. Den 9 december presenterades ett förslag på omställningsstöd för perioden augusti till december 2020. Redan där har företag härdat ut fem månader utan ersättning. Tar man även i beaktning att regeringens plan är att beslut först ska fattas i februari, kommer stöden som tidigast nå ut till företagen i mars - åtta månader efter det omsättningsraset de facto ägde rum. För de många företag som sedan länge kör på fälgarna duger inte detta, stöden behövs här och nu.

När det gäller korttidsarbete fattas beslut i februari om ersättning för december och framåt. När beslut om hyresstöd kommer är än så länge okänt. Det innebär att företagen måste fortsätta att betala såväl hyror som löner med förhoppningen att stöden kommer innan konkursen är ett faktum.

Regeringen verkar ta det för givet att handelsföretag ska klara sig samtidigt som nya restriktioner gör att omsättningen fortsätter att falla. Det är en omöjlig ekvation. Tio månader in i pandemin är de reserver som fanns uttömda. Svensk Handel antog att regeringen valde att använda sig av beprövade stöd för att just kunna agera snabbfotat och rädda svenska företag.

Vad som står på spel, om inte besluten och handläggningen skyndas på, är en omfattande konkurs- och arbetslöshetsvåg. Handeln anställer ett normalår runt 130 000 människor – ofta unga och utrikes födda. Under 2020 tvingades vi istället ägna oss åt att permittera och säga upp personal. Om de aviserade stöden fastnar i byråkrati riskerar dessvärre 2021 att starta på samma sätt.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Publicerad: 2021.01.27 Senast uppdaterad: 2021.01.27

Skriv en kommentar