Tillträdesförbudet – ett steg i rätt riktning

Den nya lagen om tillträdesförbud har trätt i kraft. Svensk Handel har kämpat i många år för att få till förändringen som kommer att underlätta för många butiksägare runt om i landet. Men för att lagen ska fylla sin funktion krävs det att brotten som sker i handeln polisanmäls, skriver Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Coronapandemin dominerade samtalet i Sverige under 2020. För handeln innebar detta, med medföljande restriktioner, stora utmaningar. Kundunderlaget vek för många branscher och de ekonomiska konsekvenserna kommer att följa oss under lång tid framöver. Även den kriminalitet som drabbar handeln förändrades i takt med att samhället vidtog åtgärder för att minska smittspridningen.

I mitten av mars kom rekommendationer kring hemarbete samtidigt som vi avråddes från att träffas i större grupper. Taxi och bensinstationer tappade sina kunder när persontransporter närmast upphörde. Konsekvenserna blev att personrån, krogslagsmål och villainbrott minskade samtidigt som butiksrånen ökade med drygt 60 procent.

Stölder för nära 7 miljarder

Handeln är en av näringslivets mest utsatta branscher. Årligen har vi stölder för nära 7 miljarder kronor och branschen investerar varje år 13 miljarder i säkerhetshöjande åtgärder. Ett minimikrav är då att man ska få stoppa notoriska tjuvar från att besöka verksamheten. Sedan 1995 har vi i handeln saknat den möjligheten. Fram till nu.

I januari röstade riksdagen äntligen igenom lagen om tillträdesförbud i butik. En lag som Svensk Handel har kämpat för i många år och i dagarna trädde den också i kraft. Lagen ger åklagare rätt att utdela tillträdesförbud för personer som upprepat utsätter personal och verksamhet för brott.

Viktigt att brotten anmäls

Lagen i dess kommer inte att lösa alla problem, men den sänder en viktig signal om att du inte kan bete dig hur som helst när du besöker en handelsplats. Men för att lagen ska fylla sin funktion krävs det att man vid varje tillfälle noterar och polisanmäler när individer begår brott. För att lagen ska kunna tillämpas är det centralt att kunna påvisa ett beteende där en individ systematiskt utsätter en butik för brottsliga gärningar.

En annan viktig förändring som skulle behövas rör påföljderna vid mängdbrott. Sverige har under alltför lång tid haft en ”låt gå-inställning”. Skulle, mot förmodan, ett bötesstraff dömas ut så struntar åtta av tio butikstjuvar att betala. Förenklat kan man säga att vi har ett system med effektiva straff för laglydiga medborgare, men att det är helt verkningslöst mot brottsaktiva individer.

Polisanmäl med Svensk Handels app

Att mängdbrotten tas på allvar blir en viktig fråga för Svensk Handel de närmaste åren och det är en kamp vi måste driva tillsammans. Vi behöver era inspel och berättelser för att beskriva handelns vardag. Genom att snabbt och enkelt polisanmäla brotten som sker i Svensk Handels app Säkerhetscenter hjälper ni oss att driva ett mer effektivt påverkansarbete. 

Artikeln är publicerad i tidningen Bensin & Butik, nr 1 2021.

Per Geijer
Säkerhetschef, Svensk Handel

Publicerad: 2021.03.02 Senast uppdaterad: 2021.03.02

Skriv en kommentar