Debattartiklar

2018.03.26

Var 15:e sekund sker en butiksstöld i Sverige

Svensk Handel i GP. Butiken måste bli en trygg plats för kunden och personalen – och en otrygg plats för kriminella. I dag stjäls varor för cirka sex miljarder kronor varje år i våra butiker. Våra förslag kan få stopp på detta, skriver Karin Johansson och Henrik Ekelund, Svensk Handel. 

Källa: GP - 2018.02.26
2018.03.23

Rättsväsendet måste vinna tillbaka handlarnas förtroende

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet minskade stölderna i butik under 2017. På 10 år har antalet polisanmälda butiksstölder minskat med nära 30 procent. Svensk Handels egna undersökningar talar dock ett annat språk.

Källa: Aktuell Säkerhet - 2018.03.23
2018.03.05

Alarmerande brottsläge handelns stora valfråga

Frågor som rör lag och ordning har blivit en av de viktigaste frågorna inför valet. För många handlare är det rent av den viktigaste valfrågan, skriver Karin Johansson. 

2018.02.21

Svensk Handel: Polisen och handlarna lever i parallella världar

Replik: Det är välkommet att Polismyndigheten slår fast att ambitionsnivån kring mängdbrott ska vara hög. Tyvärr upplever handelns företag ofta det motsatta.

Källa: Di.se - 2018.02.21
1
2018.02.13

Ge svenska handlare chansen att bli vinnare även i framtiden

Dagens digitala konsument har snabbt blivit helt global. Med några svep på mobiltelefonen går det att jämföra och beställa varor från hela världen. Det är en fantastisk utveckling som ger svenska handelsföretag enorma möjligheter att nå nya kundgrupper.

Källa: SVT Opinion - 2018.02.13
1
2018.02.05

Thornberg måste ta mängdbrott på allvar

Den nye rikspolischefen måste höja ambitionen när det gäller att bekämpa mängdbrott. I handeln innebär dessa vardagsbrott stölder, väpnade rån, rena stöldrazzior, trakasserier och misshandel i butiken. Det är dags att stoppa vaneförbrytarna, säger Per Geijer, Svensk Handels säkerhetschef.

2018.01.30

”Ingvar Kamprads paroll mer relevant än någonsin”

Ingvar Kamprad har inte bara möblerat om miljontals hem, han har också revolutionerat handeln och varit en föregångare för hela branschen. Det skriver Svensk Handels vd Karin Johansson i en krönika i tidningen Market.

2018.01.16

Regeringen måste stoppa skattelättnaderna till kinesiska e-handelsföretag

Vi kan inte acceptera ett system där svenska handelsföretag måste betala moms samtidigt som våra kinesiska konkurrenter slipper skatten på grund av att Tullverket och Postnord inte följer regelverket.

Källa: SvD Näringsliv - 2018.01.16
1
2017.12.21

Stoppa dopningen av kinesiska e-handelsjättar

Svenska handelsföretag kan inte längre acceptera en situation där försäljning via exempelvis Wish eller Alibaba inte omfattas av regler, skatter och avgifter som den svenska handeln efterlever. Det skriver Svensk Handel i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

2017.12.19

Porta kunder som utsätter butiksanställda för sexuella trakasserier

Det är vanligare att kvinnliga handelsanställda blir sexuellt trakasserade av en kund än av en chef eller arbetskamrat. Människor som vid upprepade tillfällen trakasserar de anställda kan inte ens av domstol förbjudas att besöka butiken.

2017.12.07

Felaktigt om etableringsanställning

I en artikel i Dagens Industri den 4 december riktar Liberalerna kritik mot förslaget om etableringsanställningar. Artikeln är full av missuppfattningar. 

2017.11.23

”Det blir allt viktigare att hitta kampanjer som klarar den egna lönsamheten”

I Svensk Handels Handelsbarometer för november är handlarnas framtidsförväntningar svagare i jämförelse med samma period under förra året. Det är lite förvånande,då november och stundande julhandel brukar präglas av positivare tongångar.

Källa: Market - 2017.11.23
2017.11.23

Black friday kan hota handlarnas lönsamhet

För handeln innebär Black friday att en växande del av julhandeln flyttar från december till november, en utveckling som kan väntas öka i takt med att Black friday växer.

Källa: Metro - 2017.11.23
2017.10.24

Även det digitala myntet har sin baksida

I den fysiska detaljhandeln görs idag 80 procent av alla transaktioner med kort och prognosen för 2020 är att hela 90 procent av betalningarna i handeln är digitala. Resan mot ett kontantfritt samhälle går inte att stoppa men vi kan se till att det sker med eftertänksamhet.