Event

Här hittar du alla seminarier, webbinarier, frukostmöten, nätverksträffar, mässor och andra event som Svensk Handel arrangerar eller medverkar i. 

Almedalen - Nationella pålagor ett hot mot svensk handel och innovation

Arrangörer: HUI Research, Svensk Handel, ElektronikBranschen

Tid: 1 jul 2019 08:30 - 10:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter?

Arrangörer: The Pathways Coalition, Scania, H&M, E.ON, Siemens

Tid: 1 jul 2019 10:30 - 11:30
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Debatt om villkoren för svenska företags internationella konkurrenskraft

Globaliseringen, digitaliseringen förändrar snabbt förutsättningarna för svenska handelsföretags och övriga näringslivets villkor och möjligheter att konkurrera på internationella marknader.

Tid: 1 jul 2019 12:00 - 12:45
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Konsumentbeteende för klimatet

Arrangör: IKEA

Tid: 1 jul 2019 13:30 - 14:15
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Forum för hållbar stadsutveckling - vart tog den nationella stadspolitiken vägen?

Under förra mandatperioden presenterade regeringen Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Hur ser det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsfrågorna ut och kommer strategin att utvecklas? En fråga som engagerar både politiken, civilsamhället och privata näringslivet. 

Tid: 1 jul 2019 14:30 - 15:30
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - OS och andra idrottsevenemang lyfter och utvecklar hela Sverige

Frågan om idrottsevenemangens betydelse är viktig och alltid i hetluften. Inte minst nu när vi står inför ett eventuell OS. I exportstrategin lyfts evenemang som en viktig del i att främja exporten och ur ett besöksnäringsperspektiv är det en möjlighet för att hålla hela landet levande.

Tid: 1 jul 2019 16:00 - 17:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Morgondagens cirkulära upphandling

Arrangör: IKEA

Tid: 2 jul 2019 10:00 - 10:45
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Handelns utsatthet för brott

Var femte handlare uppger att de utsatts för hot eller våld den senaste månaden och var tredje butik har svårt att rekrytera personal på grund av brottsligheten. Dessutom leder allt färre anmälningar till fällande dom. Vem bär ansvaret och vad kan göras för att förbättra detta?

Tid: 2 jul 2019 12:30 - 13:30
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Onlinemarknadsföring en absolut nödvändighet för svenska handlare

I takt med att handeln förändras ändras också affärsmetoderna och behoven. Tillgång till data är en nödvändig resurs för att kunna erbjuda kunder den bästa handelsupplevelsen och för att konkurrera globalt, samtidigt som handeln är måna om att värna om individens integritet.

Tid: 2 jul 2019 14:00 - 15:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Snabbare, närmare och mer hållbara leveranser i hela Sverige – hur får vi det att hända?

När all tillväxt inom handeln sker på nätet och fysiska butiker och webbutiker samspelar ställs nya krav på leveranserna. Konsumenten vill bestämma när, var och hur en vara ska levereras. Varorna ska komma snabbare, närmare och leveranserna ska vara hållbara. Hur får vi det att hända?

Tid: 2 jul 2019 15:00 - 16:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Från stuprör till ekosystem – vilka affärsmodeller formar framtidens detaljhandel?

Ny teknik och nya kundbeteenden ställer högre krav på svensk detaljhandel. Fler och fler företag inser att de traditionella affärsmodellerna måste omprövas. Vad krävs för att bolagen ska attrahera morgondagens kunder? Räcker det att transformeras inifrån eller är strategiska förvärv oundvikliga?

Tid: 3 jul 2019 08:00 - 09:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Forum för hållbar stadsutveckling – vem äger och ansvarar för morgondagens stad?

Handelns villkor förändras. Tidigare byggde handeln staden men kan i framtiden inte vara ensam bärare. Urbaniseringen har inneburit att de människor som idag finns i våra städer och framförallt de framtida innevånarna kommer att ställa högre krav och ha andra förväntningar än dagens.

Tid: 3 jul 2019 11:00 - 12:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Hög tid att stärka handelns och tjänstesektorns konkurrenskraft

Handeln är näringslivets mest internationella bransch. Men till skillnad från tillverkningsindustrin ligger handelns och tjänstesektorns arbetskraftskostnader långt över europagenomsnittet. Hur ska tjänstesektorns konkurrenskraft stärkas när industrins märkessättning inte räcker till?

Tid: 3 jul 2019 13:00 - 14:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Från bergsprängare till myggjagare – uppnår skatt på kemikalier för elektronik och mode sitt syfte?

I den politiska överenskommelsen i januari 2019, 73-punktsprogrammet, aviserades att ett flertal miljöskatter kommer att införas under mandatperioden, däribland skatt baserad på kemikalieinnehåll i kläder och skor. I april förkunnade Regeringen att man ämnar utöka skatten på elektronik under 2019.

Tid: 3 jul 2019 15:00 - 16:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby

Almedalen - Renässans eller ridå för svenska stadskärnor?

Arrangörer: HUI Research, Fastighetsägarna

Tid: 4 jul 2019 08:30 - 10:00
Plats: Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby