Almedalen - Forum för hållbar stadsutveckling - vart tog den nationella stadspolitiken vägen?

Under förra mandatperioden presenterade regeringen Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Hur ser det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsfrågorna ut och kommer strategin att utvecklas? En fråga som engagerar både politiken, civilsamhället och privata näringslivet. 

Stadsutveckling är i dag en bred fråga som engagerar många på både nationell, regional och lokal nivå. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. Forum för hållbar stadsutveckling bjuder in representanter från regeringen och Rådet för hållbara städer för att diskutera synen på stadsutveckling och bland annat söka svar på följande: Hur tas frågan om stadsutveckling vidare? Hur och kanske framförallt när kommer strategin att utvecklas med fler områden? Hur ser samverkan med näringslivet i dessa frågor ut? Helena Bjarnegård kommer att kommentera diskussionen utifrån de uppdrag hon har som Sveriges riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer.

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

1 jul 2019 14:30 - 15:30

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby