Almedalen - Forum för hållbar stadsutveckling – vem äger och ansvarar för morgondagens stad?

Handelns villkor förändras. Tidigare byggde handeln staden men kan i framtiden inte vara ensam bärare. Urbaniseringen har inneburit att de människor som idag finns i våra städer och framförallt de framtida innevånarna kommer att ställa högre krav och ha andra förväntningar än dagens.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang behöver alla aktörer såväl politiken, civilsamhället och det privata näringslivet ta sitt ansvar. Forum för hållbar stadsutveckling bjuder in ledande kommunpolitiker, fastighetsägare och näringslivsrepresentanter för att diskutera morgondagens stad. Frågor som kommer att lyftas är bland annat: Vem är ansvarig för stadskärnan? Vem står för finansieringen då verksamheterna är flyktiga? Utkomsten av seminariet ges som medskick till regeringen för utförandet av framtidens stadspolitik.

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

3 jul 2019 11:00 - 12:00

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby