Almedalen - Från bergsprängare till myggjagare – uppnår skatt på kemikalier för elektronik och mode sitt syfte?

I den politiska överenskommelsen i januari 2019, 73-punktsprogrammet, aviserades att ett flertal miljöskatter kommer att införas under mandatperioden, däribland skatt baserad på kemikalieinnehåll i kläder och skor. I april förkunnade Regeringen att man ämnar utöka skatten på elektronik under 2019.

Seminariet vill belysa erfarenheterna av de kemikalieskatt på elektronik som redan finns och samtidigt beskriva effekterna om en motsvarande skatt införs för kläder och skor. Argumenten till att införa dessa skatter har i första hand varit miljörelaterade, men de ger också en skatteintäkt, samtidigt som den svenska handelns konkurrenskraft förväntas påverkas negativt. HUI har därför fått i uppdrag att göra en utredning som kommer att presenteras på seminariet. Detta följs av en panel som ges möjlighet att diskutera om svenska skatter på konsumentprodukter uppnår sina mål på en digitaliserad och globaliserad världsmarknad, både utifrån ett miljö-, skatteintäkts- och konkurrenskraftsmässigt perspektiv.

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

3 jul 2019 15:00 - 16:00

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby