Almedalen - Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter?

Arrangörer: The Pathways Coalition, Scania, H&M, E.ON, Siemens

Utsläppen från tunga transporter i EU har ökat med 25 procent sedan 1990. Det är bråttom att bryta trenden - klimatet väntar inte. Med rätt incitament och styrmedel är det fullt möjligt att ställa om tunga godstransporter med långsiktig ekonomisk lönsamhet, långt snabbare än vad som nu sker.

Precis som all annan verksamhet måste tunga godstransporter bidra till Parisavtalets mål. Utmaningarna är stora, men det är också möjligheterna. Vi bjuder in till ett seminarium där vi tillsammans med politiker och andra beslutsfattare diskuterar vad som krävs för att snabba upp den svenska omställningen till fossilfria tunga transporter. Hur får vi till stånd en snabb utbyggnad av elvägar så att Sverige kan ansluta sig till en europeisk elvägskorridor? Hur kan staten och näringslivet samverka för att brister i överföringskapacitet inte ska stå i vägen för elektrifiering av transporter? Hur får vi till ett handslag mellan politik och näringsliv så att transportföretagen vågar satsa på icke-fossila fordon? Vilka åtgärder krävs för att säkerställa att kostnader för fossilfria transporter blir lägre än för fossila dito?

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

1 jul 2019 10:30 - 11:30

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby