Almedalen - Konsumentbeteende för klimatet

Arrangör: IKEA

Hur ska näringslivet och politiken engagera konsumenter för mer hållbara beteenden?
Kan människors konsumentmakt bidra till ett mer hållbart samhälle eller behöver beslutsfattarna se till att människorna lever hållbart? Denna fråga diskuteras ofta livligt i miljödebatten. I Plastutredningens betänkande föreslås att ett visst ansvar läggs på den enskilde att handla rätt, genom att människor blir bättre informerade och får incitament att välja rätt.

Men Plastutredningen konstaterar också att konsumentmakt inte räcker för att genomföra omställningen. Vilken är rätt avvägning och vilket ansvar har näringslivet? IKEA har gjort en global konsumentstudie för att förstå människors syn på klimatfrågan och hur de kan motiveras och ges förmågan att göra mer. Vi bjuder in till ett seminarium där studien presenteras och följs av en diskussion om individens, näringslivets och statens ansvar för ändrade konsumentbeteenden.

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

1 jul 2019 13:30 - 14:15

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby