Almedalen - Morgondagens cirkulära upphandling

Arrangör: IKEA

Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser och kräver ofta helt nya affärsmodeller när vi går från en linjär ekonomi till en cirkulär. Offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att gå i den riktningen och har en nyckelroll i omställningen.

I utredningen "Från värdekedja till värdecykel" beskrivs offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att gå mot en cirkulär ekonomi genom att bland annat köpa funktioner i stället för produkter. Även i den nationella upphandlingsstrategin pekar man på att upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi.

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

2 jul 2019 10:00 - 10:45

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby