Almedalen - Nationella pålagor ett hot mot svensk handel och innovation

Arrangörer: HUI Research, Svensk Handel, ElektronikBranschen

Vad får nationella punktskatter och avgifter, såsom privatkopieringsersättning, kemikalieskatt och pant på elektronik, för konsekvenser för marginalerna för de svenska handlarna i elektronikbranschen och vilka kan de långsiktiga effekterna för Sverige som IT- och innovationsnation bli?

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

1 jul 2019 08:30 - 10:00

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby