Almedalen - Onlinemarknadsföring en absolut nödvändighet för svenska handlare

I takt med att handeln förändras ändras också affärsmetoderna och behoven. Tillgång till data är en nödvändig resurs för att kunna erbjuda kunder den bästa handelsupplevelsen och för att konkurrera globalt, samtidigt som handeln är måna om att värna om individens integritet.

För handeln, och e-handeln i synnerhet, är kunskapen om kunderna och deras önskemål och köpbeteenden en avgörande framgångsfaktor. Med hjälp av webbplatsdata kan handelsföretagen erbjuda relevanta produkter och tjänster vid rätt tidpunkt. Svensk Handel har mot bakgrund av de olika regelverken som styr tillgång till data och möjligheten att inhämta kunders data tagit fram en vägledning till medlemsföretag för cookies och annan spårteknik. Handeln är av uppfattningen att öppenhet mot kund är framtiden. Affärsmöjligheten måste vägas mot integritetsriskerna och handeln är redo för samtal om vägen framåt då nya regelverk hägrar under kommande EU mandatperiod. Seminariet inleds med en kort presentation av Svensk Handels vägledning. Därefter presenterar digitaliseringsminisiter Anders Ygeman regeringens ståndpunkter och tankar kring framtidens data och privacyfrågor. Seminariet avslutas med en paneldebatt med av Datainspektionen, leverantörsledet, handelsföretag samt forskare och IT-jurist.

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

2 jul 2019 14:00 - 15:00

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby