Almedalen - OS och andra idrottsevenemang lyfter och utvecklar hela Sverige

Frågan om idrottsevenemangens betydelse är viktig och alltid i hetluften. Inte minst nu när vi står inför ett eventuell OS. I exportstrategin lyfts evenemang som en viktig del i att främja exporten och ur ett besöksnäringsperspektiv är det en möjlighet för att hålla hela landet levande.

Möten och evenemang bidrar positivt i flera perspektiv nationellt, regionalt och lokalt. Samtidigt blir förutsättningarna för att genomföra evenemang allt mer komplexa och konkurrensen hårdare, inte minst för evenemang som ger internationell synlighet. Allt fler länder gör väsentliga ansträngningar för att vinna evenemang och stora möten. Det finns tre huvudsakliga argument för detta: 1. Förberedelser och genomförande skapar sysselsättning och ett arv i form av arenor och andra projekt som ger långsiktig nytta 2. De besökare som reser till evenemanget för med sig pengar som spenderas i den lokala ekonomin och 3. Det intresse som genereras före, under och efter evenemanget spiller över på platsens varumärke vilket resulterar i framtida turism och investeringar. För att Sverige ska lyckas långsiktigt är det viktigt att möten och evenemang får en tydlig plats i besöksnäringens kommande strategi och att evenemang ses som verktyg för att uppnå målsättningarna i regeringens exportstrategi.

Läs mer om Svensk Handels aktiviteter i Almedalen här >

Tid

1 jul 2019 16:00 - 17:00

Plats

Handelns Hus (Kårhuset Rindi), Donnersgatan 1, Visby