Befria möblerna - giftfria material en förutsättning för cirkulär omställning

Den 19 maj, kl 9-11.30, samlar vi hela den svenska möbelbranschen för att höja kunskapen, diskutera och inspirera till förändring vad gäller användning av skadliga kemikalier, som kan finnas i material och processer.

Många möbler i våra hem, på våra arbetsplatser och i offentlig miljö innehåller kemikalier med hälso- och miljöskadliga egenskaper. Lägg därtill att vi står inför en cirkulär omställning, där material ska kunna återanvändas gång på gång och att det ställer nya krav på giftfria materialflöden. Det är dags att befria möblerna från oönskade kemikalier!

Medverkar gör bl a representanter från IKEA, IKEM, Kinnarps, Green Furniture Concept, Organoclic, Svanen, RISE m fl. Moderator för dagen är designern Charlotte von der Lancken.

Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig här >>

Tid

19 maj 2021 09:00 - 11:30

Plats

Digitalt