Farliga ämnen i produkter – kemikalielagstiftning i praktiken

Hur får man bättre koll på vilka ämnen som inte får finnas i produkter? Vilket ansvar har företag som köper in och säljer produkter till konsument? Och hur kan man arbeta mer förebyggande och ställa krav på leverantörer? 

Svensk Handel bjuder in till en halvdagsutbildning med fokus på regler kring produkter och kemikalier. Under eftermiddagen kommer vi gå igenom grunderna kring gällande lagstiftning, som till exempel POPs, REACH och kandidatförteckningen. Till vår hjälp har vi Sandra Roos och Kristin Fransson på RISE (fd Swerea) som kommer att guida oss genom eftermiddagen.

De kommer också gå igenom roller och skyldigheter i värdekedjan (till exempel vilka regler som gäller vid import), hur kan krav ställas mot leverantörer och hur bör de följas upp, vilken information har konsumenter rätt att få samt andra tips och råd för hur man får till ett mer systematiskt arbete med frågor kopplat till kemikalier i varor.

Målgrupp 

Företag som köper in och säljer varor från EU samt tredjeland, som kanske inte kommit så långt i sitt kemikaliearbete, och som har som mål att börja arbeta mer systematiskt med kemikaliefrågorna.

Mål efter kursen

Ha grunderna i kemikalielagstiftning kring varor, känna till vilken lagstiftning företaget omfattas av samt ha verktyg för hur man kan börja jobba mer systematiskt med kemikaliefrågorna.

Anmälan

Anmäl dig senast 3 september via länken. Kostnadsfritt men en no-showavgift på 500 kronor debiteras om man inte meddelar förhinder.

Anmäl dig här >>


OBS! Endast öppet för medlemsföretag i Svensk Handel och TEKO


När:
 Tisdag 10 september kl 13.00-16:15. Dagen inleds med lunch kl 12

Var: Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Tid

10 sep 2019 13:00 - 16:15

Plats

Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Ann Christiansson