Forum för kemikaliesmart handel: Tema inredning

Välkommen på ett gratis frukostseminarium som ger dig vägledning och inspiration kring hur ditt företag kan arbeta för att fasa ut oönskade kemikalier i era inredningsartiklar.

Hemtextil, mattor, krukor, prydnadssaker och andra inredningsdetaljer kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen, som på olika sätt kan utgöra en risk för människors hälsa och vår miljö.

Med det här frukostseminariet vill vi ge dig en ökad förståelse för kemikalieinnehåll i olika material, trender i materialval och inspirera till ett bättre kemikaliearbete. Vi går också igenom relevant lagstiftning.

Program:

  • Välkommen till Forum för kemikaliesmart handel: Tema inredningAnn Christiansson, Svensk Handel, Klara Höglin, Stockholms Stad och Tonie Wickman, Substitutionscentrum.
  • Aktuell lagstiftning, material att hålla extra koll på och praktiska verktyg för att hitta alternativAnna Strid och Nina Melander, rådgivare Substitutionscentrum.
  • "Ellos Group Way of Working" inom hållbarhet, kemikalier och produktsäkerhet samt ett exempel på ett projektVinita Mistry, Product Quality & Chemical Manager och Simon Lubell, Quality Assistant Sustainable Products, Ellos Group.
  • Systematiskt kemikaliearbete - så jobbar vi inom HemtexSimon Röman, Quality Assurance Manager, KID/Hemtex

För mer information och anmälan, klicka här >>


Om Forum för kemikaliesmart handel

Forum för kemikaliesmart handel är en seminarieserie och en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kemikaliefrågorna för handelsföretag. 

Forum för kemikaliesmart handel arrangeras av Substitutionscentrum vid RISE, Stockholm Stad och Svensk Handel.

Pris

Gratis men anmälan krävs

Tid

16 jun 2021 08:30 - 10:00

Plats

Digitalt