Frukostseminarium: Tema elektronik - lagstiftning och utvärdering av kemikalieskatten

Elektronik finns i en mängd konsumentvaror. Det handlar inte bara om datorer och hushållsapparater, utan allt som innehåller ett batteri eller en elanslutning räknas som en elektronisk produkt. På det här frukostseminariet får du en introduktion till den lagstiftning som gäller för elektronik och du får veta mer om vilken effekt elektronikskatten haft.

Flamskyddsmedel och tungmetaller är exempel på hälso- och miljöfarliga ämnen som kan finnas i olika typer av elektroniska produkter, från en enkel batteridriven leksak till hushållsmaskiner och datorer.

Introduktion till lagstiftningen

Du får en introduktion till RoHS-direktivet, den EU-lagstiftning som reglerar kemikalier i elektronik och vars syfte är att reglera de mest farliga ämnena i elektronik och driva utvecklingen mot substitution till mindre farliga ämnen eller alternativ teknik.

Effekten av kemikalieskatten

I Sverige har vi sedan 1 juli 2017 en kemikalieskatt på viss elektronik som tillverkas i Sverige eller importeras från annat land. Skattens syfte är att minska förekomsten av framför allt flamskyddsmedel i människors hemmiljö, samt att verka substitutionsdrivande. Nu har Kemikalieinspektionen utvärderat effekterna av skatten och kommer att berätta om resultatet. I sin utvärdering har man bland annat analyserat mikrovågsugnar och bärbara datorer före och efter skattens införande. 

Dessutom får du höra ett konkret exempel på hur företag kan arbeta med substitution av kemikalier i elektronik.

För mer info och anmälan, klicka här >>

Tid

11 mar 2021 08:30 - 10:00

Plats

Digitalt