Kläder och skor

Informationsmöte: Skatten på kläder och skor

Svensk Handel och TEKO bjuder in till informationsmöte i Teams tisdagen den 25 augusti mellan 10-11.30 om rådande förslag om kemikalieskatt. Vi redogör för hur processen fortlöper samt hur du själv kan göra för att ge din respons på remissen. Det kommer också ges tillfälle till att ställa frågor. 

Läs mer: Utredning föreslår svensk modeskatt: ”Dråpslag mot en redan pressad bransch” >

Trots att kritiken har varit tydlig mot den offentliga utredning (SOU 2020:20) om införandet av en så kallad kemikalieskatt på kläder och skor, har regeringen bestämt sig för att gå vidare med ett remissförfarandet av förslaget. Intresserade aktörer ska inkomma med svar senast den 2 oktober.

Anmälan till informationsmöte

Med anledning av detta anordnar Svensk Handel och TEKO ett gemensamt informationsmöte för att ge alla aktörer i näringslivet en överblick av hur processen fortlöper, möjlighet att ställa frågor om förslaget, samt få information om hur man själv kan engagera sig och eventuellt svara på remissen.

Anmälan görs till magnus.nikkarinen@svenskhandel.se

Länk till Teams kommer i anslutning till mötet.

Tid

25 aug 2020 10:00 - 11:30

Plats

Teams

Magnus Nikkarinen