Pragmatiskt kemikaliearbete med fokus på produkter och leverantörskedjan

Forum för kemikaliesmart handel bjuder nu in till ett nytt seminarium den 30 augusti.

Denna gång är temat hur du går tillväga i praktiken när du arbetar med kemikaliefrågan inom handeln. Arbetet skiljer sig om du har egna varumärken eller inte. För andras varumärken är det sällan rimligt att följa leverantörsleden bakåt.

Stockholms stad och Svensk Handel har sedan 2009 ett samarbete i kemikaliefrågor och bjuder in handelsföretag i Stockholm till olika arrangemang. Sedan mars 2019 är också Substitutionscentrum medarrangör.

Trossa har arbetat länge med att stödja företag inom dessa frågor och de kommer berätta både om praktiska tillvägagångssätt för att bättre säkerställa kravefterlevnad av produkt och produktion, och kemikalierelaterad lagstiftning i varor samt tolkning av verifikat i praktiken. Vi hoppas också få med en företagsrepresentant (TBC) om hur de jobbar med systematiskt kemikaliearbete i praktiken.

Läs mer i inbjudan nedan.

Anmäl dig här senast den 27 augusti >>

För frågor eller mer information:
Tonie Wickman, tonie.wickman@ri.se

Varmt välkommen!

Tid

30 aug 2019 08:00 - 10:00

Plats

Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm