Råd och rekommendationer för minskad trängsel i julhandeln

Onsdagen den 25 november bjuder Svensk Handel in till ett seminarium om råd och rekommendationer med anledning av kommande köphelger. Vi har som syfte att stötta alla handlare, men även andra verksamheter, som i år möter julhandeln under en annorlunda tid. 

Svensk Handel vill genom att presentera olika åtgärdsförslag och tips och goda exempel förenkla och begripliggöra arbetet för dig som står inför kommande julhandel.

Sedan i mars har Svensk Handel arbetat med att ta fram en riktlinje med kort och långsiktiga åtgärder för att stötta handlare i implementeringen av åtgärder ute i verksamheterna med anledning av pågående pandemi. För företag har det inte varit enkelt att förstå hur Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska översättas i praktiken och därför har vi konkretiserat detta genom förslag på åtgärder. 

Under seminariet kommer våra jurister Sofia Stigmar och Linda Leffler-Olsson presentera riktlinjen och även informera om annat material som Svensk Handel har tagit fram med anledning av pågående pandemi.

Seminariet kommer presentera Svensk Handels riktlinje, tips och goda exempel, informationsinsatser men också adressera paketutlämningsfrågan.

Anmäl dig här >>

De som anmäler sig kommer att få en länk till webbinariet via e-post.

Tid

25 nov 2020 13:30 - 14:15

Plats

Webbinarium