REACH kandidatlista – verktyg för företag och konsument

Ett frukostseminarium arrangerat av Forum för kemikaliesmart handel – för handelsföretag som vill ligga steget före.

Denna gång är temat kandidatlisteämnen i varor. ECHA (den europeiska kemikaliemyndigheten) håller just nu på att bygga upp en ny databas där innehåll av SVHC (eller kandidatliste-) ämnen i alla varor som säljs ska registreras av företag som producerar, importerar eller säljer varor.

Kravet på rapportering finns i en ändring till ramdirektivet för avfall, som trädde i kraft i juli 2018, som en del i EU:s politik för cirkulär ekonomi. Krav på kommunikation i leverantörskedjan konkretiseras därmed ytterligare. Databasen syftar också till att hjälpa konsumenter att fatta välgrundade val för säkrare produkter, som en del i att öka trycket på substitution av farliga ämnen.

Vi får också höra om Kemikalieappen som snart lanseras för konsumenter, praktisk info om den tillhörande databasen och hur företag laddar upp samt besvarar konsumenters förfrågningar om varors SVHC-innehåll.

• Anne-Marie Vass, Kemikalieinspektionen, berättar om REACH-lagstiftningen och ECHAs databas under avfallsdirektivet.
• Maria Hammarling, Sveriges Konsumenter, berättar om AskReach och Kemikalieappen

Seminariet inklusive frukost är kostnadsfritt, men anmälan är bindande (en no show-avgift på 200 kronor kan komma att tas ut).

Stockholms stad och Svensk Handel har sedan 2009 ett samarbete i kemikaliefrågor och bjuder in handelsföretag i Stockholm till olika arrangemang. Sedan mars 2019 är också Substitutionscentrum medarrangör.

Anmäl dig här senast den 23 april 2019

Välkommen!

Tid

26 apr 2019 08:00 - 10:00

Plats

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Stockholm, Lokal: Bolindersalen