butiksentré med skylt om maxantal

Digitalt seminarium – Så uppfyller du kraven i den nya Covid-19 lagen

Från och med den 10 januari gäller nya regler för dig som driver handel. Du ansvarar för att din verksamhet vidtar vissa åtgärder, annars riskerar du att vid en eventuell tillsyn att få sanktioner. För att stötta dig som handlare i implementeringen av åtgärder och hjälpa dig att tolka de nya regelverken, bjuder vi in till ett digitalt seminarium den 18 januari kl 14:30-15.30.

Vi på Svensk Handel vill förenkla ditt arbete med att följa de krav som fastslås i lagen, förordningarna och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd genom att förklara regelverken och ge dig förslag på hur du uppfyller kraven genom konkreta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen och ditt ansvar som handlare finns att läsa om i Svensk Handels riktlinje och vi kommer även under seminariet presentera några av de goda exempel som nämns i riktlinjen.

Under seminariet kommer näringspolitiska experten Henrik Ekelund presentera Svensk Handels arbete med Länsstyrelserna som är de som kommer utöva tillsyn. Därefter kommer våra jurister Sofia Stigmar och Malin Engblom gå igenom de krav som berör dig som handlare och din verksamhet. Seminariet kommer avslutas med en frågestund där du får möjlighet att ställa frågor till våra experter.

För att innehållet ska bli så relevant som möjligt kan du också skicka in din fråga i förväg till Sofia.Stigmar@Svenskhandel.se.

Anmäl dig här >>

Tid

18 jan 2021 14:30 - 15:30

Plats

Webbinarium

Sofia Stigmar