Seminarium om EUs digitala inre marknad och plattformsekonomin

Den 17 maj välkomnar Svenskt Näringsliv tillsammans med Svensk Handel, IT-telekomföretagen, Visita och Teknikföretagen dig till ett spännande seminarium i Europahuset. Kom och lyssna på när intressanta talare diskuterar utmaningar, möjligheter och framtidsinitiativ.

Program

9:00-9:30 Frukostfralla och kaffe

9:30-9:40 Inledning. Kommissionen Stockholm om förväntningar på EU efter valet och vid ny kommission

9:40-10:00 Jonas Andersson Swartz Fores - Plattformsrapport, vad är en plattform och vad innebär plattformsekonomin?

10:00-10:15: MinDoktor berättar om sin digitala plattform och vittnar om skillnader som finns inom EU om hur tjänsten kan användas (medlemsföretag hos IT&Telekom)

10:15-10:30 Nordic Choice hotels redogör för utmaningar med brandbidding och rankning (medlemsföretag hos Visita)

10:30-10:45 Chefsekonom Johan Davidsson presenterar rapport om e-handelsexpansion (Svensk Handel)

10:45-11:00 Electrolux (tbc) berättar om vilka initiativ de vill se av kommissionen på den digitala inre marknaden under nästa mandatperiod (medlemsföretag hos Teknikföretagen)

11:00-11:20 Paneldiskussion om DSM, utmaningar, möjligheter och kommande positioner och initiativ – Representanter från branschorganisationerna

11:20-11:35  Avdelningschef, Agnés Courades Allebeck, för inremarknadsavdelningen på Kommerskollegium ger sina spaningar och tankar om den kommande mandatperioden

11:35-ca.11:45 Frågor och avslutning, Carolina Brånby

Moderator: Carolina Brånby

Anmäl dig här >>

Tid

17 maj 2019 09:00 - 11:45

Plats

Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Sofia Stigmar