Seminarium: Social hållbarhet i leverantörsländer – så arbetar handelsföretagen

Många konsumentprodukter produceras idag i fjärran länder, vilket ställer allt högre krav på tillverkare och importörer. 

Konsumenterna vill att de ska ha god kännedom om hela kedjan bakåt eftersom det finns en allt större förväntan om att produkterna ska vara tillverkade på ett hållbarhet sätt. Det gäller inte bara utifrån ett miljöperspektiv utan också etiskt och socialt, som i fråga om arbetsvillkor, migrantarbetares situation, levnadslöner och även hur konventioner och handelsavtal efterlevs.
 
Bland Svensk Handels medlemmar finns företag med lång erfarenhet av CSR-arbete. Detta förmiddagsseminarium bjuder på flera konkreta exempel som visar hur man som företag kan arbeta för att både få bättre kontroll och samtidigt driva på utvecklingen i positiv riktning genom presentationer från Coop, Axfood, H&M och QuizRR.

Vi får också höra Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Jakob Kiefer berätta om Sveriges arbete kring och stöd för sociala hållbarhetsfrågor på den internationella arenan och Heidi Furustøl från det norska Initiativ for etisk handel om receptet för att bli ett hållbart företag.

Seminariet vänder sig i första hand till handelns aktörer i syfte att dela information, erfarenheter och att inspirera, men andra intresserade aktörer är också välkomna.

Anmäl dig här >>

Tid

11 dec 2018 08:30 - 12:00

Plats

Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm