Svensk Handels digitala stämma

Med anledning av det rådande läget ändrar vi formen för årets stämma. Istället för att ses på Quality Friends Hotel i Solna den 11 maj så samlas vi digitalt, via länk kl. 9-11.

Svensk Handels stämma 2020 >

Tid

11 maj 2020 09:00 - 11:00

Plats

Digital länk